pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Przetwarzanie danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń lub obrony praw administratora

TLA Kancelaria > RODO > Przetwarzanie danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń lub obrony praw administratora
Przetwarzanie danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń lub obrony praw administratora

Wyrok WSA w Warszawie z 4 sierpnia 2022 sygn. akt II SA/Wa 542/22 rozstrzygnął spór pomiędzy: 

  • kandydatką do pracy, żądająca usunięcia jej danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji, a 
  • jej niedoszłym pracodawcą, który stał na stanowisku, że wobec potencjalnych roszczeń z tytułu dyskryminacji w związku z odmową nawiązania stosunku pracy, ma prawnie uzasadniony interes ich dalszego przetwarzania. 

Sąd podzielił stanowisko pracodawcy i nie zgodził się tym samym z poglądem zaprezentowanym przez Prezesa UODO, że prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora dotyczą tylko roszczeń już istniejących, nie zaś sytuacji, gdy dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia się przed ewentualnym roszczeniem. 

Jako podstawę, dającą możliwość przechowywania danych osobowych niezależnie od zgody osoby, której dane dotyczą, Sąd wskazał art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

Sąd podkreślił, że stosowanie tego przepisu powinno jednak następować dwuetapowo: 

etap pierwszy:  
  • ustalenie, czy istnieje i na czym polega prawnie uzasadniony interes, który jest realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią, 
  • stwierdzenie, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celu wynikającego z powyższego interesu, 
etap drugi: 
  • ustalenie, czy w danym stanie faktycznym nie występują interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu (w rozumieniu gwarancji praw i wolności, znajdujących swoje podstawy w normach konstytucyjnych), które mają charakter nadrzędny wobec prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.   

Z powyższego wynika więc obowiązek wyważenia dwóch dóbr chronionych prawem, tj.: 

  • prawnie uzasadnionego interesu administratora z jednej strony i 
  • interesów, podstawowych praw oraz wolności podmiotu danych z drugiej. 

Przy czym, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie naruszałoby prawa podmiotu do wolności i praw osobistych, wolności i praw politycznych oraz wolności i praw ekonomicznych, to przetwarzanie tych danych na gruncie art. 6 ust. 1 lit f RODO jest niedopuszczalne. 

Dodatkowym warunkiem przetwarzania danych jest określenie „z góry” okresu ich przetwarzania (np. okres przedawnienia potencjalnych roszczeń).  

Reasumując, powołany wyżej wyrok z pewnością zasługuje na uwagę, ponieważ forsuje koncepcję możliwości przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie, a więc na wypadek przyszłych, potencjalnych roszczeń podmiotu danych.   

Manager / Attorney at law

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa