pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Wyrok NSA – przechowywanie danych osobowych kandydatów do pracy 

TLA Kancelaria > RODO > Wyrok NSA – przechowywanie danych osobowych kandydatów do pracy 

W dniu 20 lutego 2024 roku NSA, w sprawie o sygnaturze akt III OSK 2700/22, wydał wyrok dotyczący przechowywania po zakończeniu procesu rekrutacji danych osobowych osób, które zgłaszają swoją kandydaturę do pracy. 

Stan faktyczny: 

  • wnioskodawczyni uczestniczyła w procesie rekrutacji w spółce X, 
  • nie została jednak zatrudniona, 
  • po zakończonym procesie rekrutacji spółka X nie usunęła niezwłocznie danych osobowych wnioskodawczyni, 
  • Prezes UODO uznał, że spółka po zakończeniu procesu rekrutacji przetwarzała dane osobowe wnioskodawczyni bez podstawy prawnej. 

Stanowisko UODO 

Decyzja Prezesa UODO odzwierciedla dotychczasowe stanowisko tego organu, zgodnie z którym: 

  • administrator danych osobowych powinien trwale usunąć dane osobowe kandydata do pracy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jeżeli nie zdecydował się zawrzeć z nim umowy o pracę,  
  • dłuższe przechowywanie tych danych nie może być realizowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.  

Stanowisko to jest również stanowiskiem UODO potwierdzonym w oficjalnym Poradniku dla pracodawców UODO z 2018 r.  

Stanowisko NSA 

Odmiennie stanowisko wyraził zarówno WSA, jak i finalnie NSA, uznając, że: 

  • administrator jest uprawniony do przechowywania danych po zakończeniu rekrutacji, a podstawą przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, bowiem 
  • administrator ma interes prawny do przechowywania danych osobowych kandydatów, z którymi nie zawarł umowy o pracę, w celu obrony w przypadku zainicjowania przez kandydata sporu sądowego o odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu,  
  • maksymalny okres przechowywania danych nie powinien być dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń kandydatów, tj. 3 lata, 
  • po upływie okresu przedawnienia roszczeń osoby ubiegającej się o zatrudnienie administrator powinien trwale usunąć dane osobowe kandydata do pracy, przestają być one bowiem niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (aktualizuje się możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia roszczeń i skutecznej obrony). 

Skutki wyroku NSA 

Wyrok NSA potwierdza, że administrator danych osobowych kandydatów do pracy może przetwarzać te dane także po zakończeniu rekrutacji.  

Z jednej strony wyrok ten daje administratorom danych osobowych, którzy prowadzą rekrutację możliwość przechowywania materiałów, które mogą stanowić dowody w przypadku sporu z kandydatem do pracy, do momentu przedawnienia roszczeń kandydata.  

Co więcej, takie stanowisko pozostaje również w zgodzie z zapisami projektu ustawy o sygnalistach, który również dopuszcza możliwość przetwarzania danych osobowych sygnalistów (w tym sygnalistów-kandydatów do pracy) przez okres 3 lat.  

Z drugiej zaś strony wyrok ten może przyczynić się do zmiany stanowiska UODO i zaktualizowania Poradnika dla pracodawców UODO.  

Niezależnie jednak od powyższego administrator danych osobowych zawsze powinien przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami i wewnętrznymi procedurami, analizując ryzyko i prawidłowo realizując obowiązek informacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem podstaw i celów przetwarzania danych wskazanych w klauzulach informacyjnych).  

Radca prawny, od 2021 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, niemniej jednak doświadczenie zdobywała już wcześniej, współpracując z wrocławskimi kancelariami. Absolwentka kierunków prawo i filologia polska Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2023 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym oraz prawie pracy. Uczestniczyła też w licznych projektach z innych dziedzin prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami zajmującymi się odszkodowaniami, błędami medycznymi, prawem oświatowym oraz obsługą podmiotów prywatnych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024
Znaczenie Incoterms w transakcjach łańcuchowych 
3 lipca 2024

Archiwa