pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 

TLA Kancelaria > VAT > Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 

W dniu 21 marca 2024 r. TSUE w sprawie nr C-606/22 wydał wyrok, dotyczący zwrotu zawyżonego VAT w przypadku sprzedaży konsumenckiej udokumentowanej paragonami. 

Tło sprawy 

Spółka sprzedawała konsumentom (osobom fizycznym) karnety wstępu do obiektów typu fitness ze stawką 23%. W 2014 roku wydano interpretację ogólną, w której wskazano, że takie usługi podlegają opodatkowaniu stawką 8% VAT. Spółka postanowiła więc skorygować dotychczasową sprzedaż i opodatkować ją stawką 8% VAT.   

Co istotne – dokonywana sprzedaż nie była dokumentowana fakturami, a wyłącznie paragonami (była to sprzedaż dla konsumentów – B2C).  

Ze względu na korektę rozliczeń – Spółka wystąpiła o zwrot nadpłaconego podatku. Organy jej jednak tego zwrotu odmówiły, argumentując, że: 

  • transakcje nie były udokumentowane fakturami, 
  • konsumenci ponieśli ciężar podatku w cenie usługi, a więc 
    • zwrot nadpłaty byłby nieuzasadnionym przysporzeniem (bezpodstawnym wzbogaceniem) dla Spółki.  

Sprawa ostatecznie trafiła przed NSA, który postanowił skierować ją do TSUE, zadając pytanie – czy zgodnie z zasadami oraz Dyrektywą VAT dopuszczalnym jest brak możliwości korekty rozliczeń, jeśli sprzedaż została udokumentowana wyłącznie paragonami.  

Co orzekł TSUE? 

TSUE orzekł, że praktyka polskich organów podatkowych nie jest zgodna z dyrektywą VAT w zakresie: 

  • odmawiania podatnikom prawa do skorygowania podatku należnego, ze względu na to, że 
  • korygowane transakcje były dokumentowane paragonami, zamiast fakturami.  

Dalej, jednak TSUE wskazuje, iż: 

  • podatnik ma prawo złożyć wniosek o zwrot do organu, ze względu na zawyżenie stawki VAT, 

jednak 

  • organ podatkowy może podnieść zarzut „bezpodstawnego wzbogacenia”, ale tylko wtedy, gdy organ po analizie, która uwzględnia wszystkie istotne okoliczności, wykaże, że ciężar finansowy podatku nienależnie pobranego spoczywający na tym podatniku został w całości zneutralizowany. 

Dodatkowo TSUE wskazał, że w zakresie ustalenia bezpodstawnego wzbogacenia u podatnika – sąd krajowy powinien to ustalić i odpowiednio ocenić.  

Podsumowanie 

Wyrok TSUE daje szansę wielu polskim podatnikom na odzyskanie zawyżonych kwot VAT, z tytułu sprzedaży konsumenckiej, dokumentowanej paragonami.  

Nadmieniamy, że nie jest to tylko jednorazowy spór, a wątek z zawyżoną kwotą VAT pojawiał się już nie tylko wśród podatników świadczących usługi wstępu do obiektów fitness, ale też, m.in. pośród podatników sprzedających gotowe dania. 

Należy jeszcze poczekać, jak do tej sprawy podejdzie NSA, jednak pozostaje mieć nadzieję, że praktyka polskich organów podatkowych ulegnie zmianie, na korzyść podatników.  

Wyrok TSUE z dnia 21 marca 2024 r., w sprawie C-606/22 

Absolwentka administracji oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2018 roku, początkowo odbywając praktykę, aktualnie jako konsultant podatkowy. Aktywnie dzieli się zdobytą wiedzą publikując wypowiedzi i komentarze w artykułach na łamach Prawo.pl, a artykuł, na temat transakcji łańcuchowych, którego jest współautorką pojawił się również w Rzeczpospolitej. E-mail: wiktoria.szpineta@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa