pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Co Polski Ład zmienia w Polskiej Strefie Inwestycji?

TLA Kancelaria > PSI > Co Polski Ład zmienia w Polskiej Strefie Inwestycji?
Stos monet ułożonych na banknotach polskich w pionie

Polski Ład a podatki inwestorów

Projekt Polskiego Ładu dotyczy praktycznie wszystkich podatników. Zawarte w nim przepisy obejmować będą między innymi inwestorów korzystających z programów wsparcia. Przy najbliższym okresie rozliczeniowym przedsiębiorca zobowiązany będzie przedstawić koszty kwalifikowane w inwestycjach realizowanych w Polskiej Strefie Inwestycji według nowych wytycznych. Wraz z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu zmieni się również podejście do inwestycji mieszczących się na terenach, w których występują złoża kopalin. To oczywiście nie wszystko. Jakie jeszcze zmiany czekają podmioty realizujące inwestycje na podstawie decyzji o wsparciu?

Projekt Polskiego Ładu dotyczy praktycznie wszystkich podatników. Jakie zmiany proponowane są podmiotom realizującym inwestycję na podstawie decyzji o wsparciu? 

 

Podejście projektoweZgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej kosztami kwalifikowanymi w inwestycjach realizowanych w Polskiej Strefie Inwestycji mogą być m.in. koszt rozbudowy lub modernizacji środków trwałych (takich jak maszyny), nabycia gruntu oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wygląda na to, że Ministerstwo Finansów nie zamierza czekać na (bardzo prawdopodobne) korzystne dla podatników rozstrzygnięcie sporów przed NSA w temacie zakresu zwolnienia. Problem dotyczy inwestorów, którzy:
 

 • w ramach istniejących zakładów prowadzą działalność w zakresie X  

oraz 

 • realizują nową inwestycję polegającą na rozbudowie zakładu i planują prowadzić wyłącznie dotychczasową działalność w zakresie X, ale o większej skali. 

 

W ramach tych sporów: 

 • organy podatkowe upierają się, że ze zwolnienia korzysta wyłącznie dochód generowany przez nową inwestycję;
  podatnicy bronią się (większość WSA przyznaje im rację), że dodatkowe kryterium stosowane przez organy podatkowe zostało wykreowane przez MF interpretacji ogólnej i nie ma podstawy ustawowej – dlatego ze zwolnienia powinien korzystać cały dochód wytwarzany przez zakład, a nie tylko ten generowany przez nową inwestycję.;
   
 • podatnicy bronią się (większość WSA przyznaje im rację), że dodatkowe kryterium stosowane przez organy podatkowe zostało wykreowane przez MF interpretacji ogólnej i nie ma podstawy ustawowej – dlatego ze zwolnienia powinien korzystać cały dochód wytwarzany przez zakład, a nie tylko ten generowany przez nową inwestycję. 

 

Zmiana przepisów wskazuje wprost, że zwolnione będą dochody, że zwolnione będą dochody „(…) z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu 

 

Ograniczenie kosztów kwalifikowanych


Kosztami kwalifikowanym nie będą wydatki na:  

 • samochody osobowe,  
 • środki transportu lotniczego, 
 • tabor pływający, 
 • inne składniki majątku służące głównie celom osobistym przedsiębiorcy. 

 


Jesteśmy szczególnie ciekawi, jakie wydatki zostaną w praktyce zakwalifikowane do ostatniej kategorii. Kryterium wydaje się bardzo nieostre i zapewne będzie przedmiotem sporów.

 

Złoża kopalin znowu istotne


Zgodnie z projektowaną zmianą: 

 • Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż 

 

Jeżeli zmiany wejdą w życie, inwestorzy będą musieli sprawdzać, czy planowana inwestycja nie znajduje się na terenie niezagospodarowanych złóż kopalin. 

 

Obniżenie zatrudnienia


W ramach zmiany decyzji o wsparciu (na wniosek przedsiębiorcy) Minister właściwy do spraw gospodarki: 

 • obecnie może (choć robi to niechętnie) dowolnie zmienić warunek dotyczący poziomu zatrudnienia określony w decyzji o wsparciu, 
 • po zmianie będzie mógł obniżyć warunek dotyczący poziom zatrudnienia określony w decyzji o wsparciu o nie więcej niż 20%. 

 

PodsumowującAbstrahując od charakteru zmian, najbardziej niepokojący jest brak przepisów przejściowych. Rodzi się pytanie, czy zmiany dotyczące kosztów kwalifikowanych w inwestycjach w Polskiej Strefie Inwestycji będą „działały wstecz” dla tych, którzy funkcjonują już w ramach uzyskanej decyzji o wsparciu.
 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa