pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Jak uzyskać „decyzję o wsparciu” na realizację nowej inwestycji?

TLA Kancelaria > CIT > Jak uzyskać „decyzję o wsparciu” na realizację nowej inwestycji?

Czy Polska Strefa Inwestycji uczyniła z Polski jedną wielką SSE?

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji decyzję o wsparciu wydaje się na czas (zależny od intensywności pomocy danego obszaru) oznaczony:

 • nie krótszy niż 10 lat,
 • nie dłuższy niż 15 lat,
 • 15 lat – jeżeli nowa inwestycja położona jest na terenie w granicach „starej” SSE.

Decyzja wydawana jest po spełnieniu kryteriów ilościowych oraz jakościowych.

Wysokość kryteriów ilościowych (minimalna wielkość inwestycji) uzależniona jest od:

 • wysokości bezrobocia w powiecie realizacji inwestycji,
 • rozmiaru przedsiębiorcy,
 • rodzaju inwestycji (nowoczesne usługi dla biznesu oraz działalność badawczo-rozwojowa są traktowane preferencyjnie).

Rodzaj kryteriów jakościowych uzależniony jest od sektora (usług lub przemysłowego), którego dotyczy inwestycja.

Przykładowo dla sektora przemysłowego poszczególne kryteria przedstawiają się następująco (za spełnienie kryterium przyznawany jest 1 pkt):

 • kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego, można spełnić poprzez:
  • inwestycję w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwoju kraju, w którym RP może zyskać przewagę konkurencyjną,
  • osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium RP,
  • przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego,
  • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (odpowiednie wydatki i zaangażowanie czasowe pracowników),
  • posiadanie statusu MŚP,
 • kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego, można spełnić poprzez:
  • utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia,
  • prowadzenie działalności o niskim negatywnym wpływie na środowisko,
  • zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, gminie graniczącej z takim miastem lub powiecie, w którym bezrobocie wynosi 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (z wyłączeniem miast z siedzibą wojewody lub sejmiku województwa),
  • wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,
  • podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.

Otrzymanie decyzji o wsparciu jest możliwe po uzyskaniu łącznie 4-6 pkt (w zależności od terenu, na którym realizowana jest inwestycja), ale nie mniej niż 1 pkt za każde z kryteriów (rozwoju społecznego lub gospodarczego).

Podobnie jak w przypadku pomocy funkcjonującej w ramach SSE, maksymalna dopuszczalna wielkość wsparcia (zwolnienia z podatku) uzależniona jest od:

 • maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru,
 • wysokości kosztów kwalifikowanych:
  • kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, lub
  • dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników,
 • rozmiaru przedsiębiorcy.

Możliwość realizacji inwestycji, dającej wsparcie, na całym obszarze kraju wydaje się być pozytywną zmianą dla przedsiębiorców. Każda z planowanych inwestycji powinna być jednak przeanalizowana pod kątem spełnienia kryteriów jakościowych, jako elementu decydującego o otrzymaniu wsparcia.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa