pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Bezpiecznik prawno – podatkowy – Ceny transferowe

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Bezpiecznik prawno – podatkowy – Ceny transferowe

Ceny transferowe to nie tylko dokumentacja. Warto zidentyfikować i utrwalić procedury w organizacji dotyczące „wrażliwych” obszarów w zakresie cen transferowych.  

 

Wiedza podatników w zakresie cen transferowych na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie się poszerzyła, niemniej nadal w wielu przypadkach ta dziedzina kojarzona jest wyłącznie z dokumentacją TP, która w szufladzie „oczekuje” na ewentualną kontrolę. Natomiast dokumentacja TP to tak naprawdę jedynie „ilustracja” wielu procesów, transakcji, zależności zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, które bardzo często w żaden sposób nie są „nadzorowane” z perspektywy wielu reguł TP, w tym głównie zasady arm’s lenght czyli zasady ceny rynkowej.  

 

Poniżej prezentujemy główne obszary, wymagające wewnętrznej weryfikacji i kontroli oraz pytania, na które należy sobie odpowiedzieć w celu “poukładania” cen transferowych w organizacji. Dla tych obszarów warto ustandaryzować procedury wewnętrzne, tak aby ceny transferowe w organizacji nie były piaskiem, przelatującym przez dłonie, ale stałą, zwartą i pewną strukturą.  

 

1. Identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych 

Czy oprócz podmiotów znajdujących się na grupowym „diagramie”, identyfikowane są również inne podmioty, np. powiązane osobowo?

Czy i jak często jest ta identyfikacja aktualizowana?

Czy pracownikom Spółki znane są reguły uznawania dany podmiot za powiązany albo za „raj podatkowy”? 

 

2. Identyfikacja transakcji kontrolowanych 

 Czy identyfikacja transakcji kontrolowanych polega jedynie na rozpoznawaniu transakcji „fakturowanych”?

Czy w organizacji znane jest podejście organów do definicji transakcji kontrolowanej?

W efekcie, czy analizowane i dokumentowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze zachodzące pomiędzy podmiotami powiązanymi?  

 

3. Identyfikacja rozliczeń kontrahenta (również niepowiązanego) z podmiotem z Raju podatkowego 

Czy dokonywana jest weryfikacja dokonywania rozliczeń przez kontrahenta z podmiotem z Raju podatkowego?

Czy pozyskiwane jest oświadczenie wiedzy od kontrahenta, z którego wynika, że nie dokonuje/dokonuje on takich rozliczeń?

Czy końcowo będzie sporządzana dokumentacja TP dla tych transakcji? 

 

4. Sporządzenie dokumentacji cen transferowych 

Kto w organizacji odpowiada za sporządzenie dokumentacji i jej aktualizację?

Czy sporządzona dokumentacja jest weryfikowana przez doradcę podatkowego/ dyrektora finansowego?

Kto i w jakich terminach jest zobowiązany do zapewnienia wysłania do urzędu oświadczenia o TP i TPR-C? 

 

5. Weryfikacja zgodności transakcji kontrolowanych z zasadą „arm’s lenght” 

Czy w organizacji funkcjonuje system nadzoru na „rynkowością” transakcji z podmiotami powiązanymi?

Czy istnieje proces „badania” transakcji jeszcze przed jej zawarciem w odniesieniu do reguł TP?

Czy członkowie zarządu, podpisując oświadczenie, są świadomi ewentualnych sankcji za „nierynkowość” transakcji? 

 

6. Weryfikacja możliwości przeprowadzenia korekty TP 

Czy przed dokonaniem korekty są weryfikowane warunki (5) do jej dokonania?

Czy istnieje mechanizm zapewniający kontrolę rynkowości transakcji już w trakcie roku? (rynkowość transakcji „na bieżąco” jednym z warunków możliwości dokonania korekty).  

 

7. Weryfikacja nabywanych usług niematerialnych  

Czy istnieje system nadzoru nad nabywanymi usługami od podmiotów powiązanych?

Czy jest weryfikowane faktyczne wykonanie usługi?

Czy są weryfikowane otrzymywane kalkulacje wynagrodzenia, w tym składniki bazy kosztowej?

Czy baza kosztowa zawiera koszty akcjonariusza?

Czy weryfikowane są stosowane klucze alokacji?

Czy usługi się duplikują? 

 

8. Restrukturyzacje 

Czy istnieje system identyfikacji zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, które mogą spełniać definicję „restrukturyzacji”?

Czy w przypadku przeniesień istotnych funkcji, aktywów ryzyk istnieją procesy analizy zasadności poniesienia opłaty z tytułu restrukturyzacji?  

 

Brak ustalenia odpowiednich procedur w powyższym zakresie i generalnie brak „poukładania” cen transferowych w organizacji, mogą prowadzić do następujących, przykrych skutków, m.in.:  

  • Doszacowanie dochodu i karne odsetki (brak rynkowości transakcji); 
  • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe, nawet do 30% doszacowanego dochodu (brak rynkowości transakcji, brak dokumentacji wynikający np. z braku zidentyfikowania podmiotu powiązanego lub transakcji kontrolowanej); 
  • Kara grzywny KKS do 720 stawek dziennych dla członków zarządu (brak złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i rynkowości transakcji lub podanie nieprawdy w oświadczeniu); 
  • Zakwestionowanie wydatku jako KUP skutkujące doszacowaniem dochodu, karnymi odsetkami i dodatkowym zobowiązaniem podatkowym (zakwestionowanie zasadności zakupu usługi od podmiotu powiązanego). 

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa