pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Terminy składania deklaracji podatkowych w 2015 r.

TLA Kancelaria > CIT > Terminy składania deklaracji podatkowych w 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe brzmienie przepisu art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym:

„Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej”.

Dokonana nowelizacja wzbudziła dyskusje wśród części praktyków, którzy wskazywali, że wskutek tego każdy termin przewidziany w ustawach podatkowych innych niż Ordynacja jest terminem uregulowanym odmiennie, który uchyla regułę ogólną przewidzianą w ww. przepisie Ordynacji.

Opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów wyjaśnienia nie pozostawiają jednak wątpliwości, że zasady obliczania terminów płatności podatków i terminów składania deklaracji pozostają niezmienione. Jednocześnie zwrócono uwagę, że:

  • 12 § 5 Ordynacji umożliwia jedynie określenie w innych ustawach wyjątku od zasady wynikającej z tego przepisu;
  • jedyne wyjątki są obecnie przewidziane w art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o VAT, które dotyczą szczególnej procedury rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. (tzw. procedura MOSS);
  • nie są planowane zmiany przepisów wprowadzających inne wyłączenia w zakresie obliczania terminów.

W ocenie TLA stanowisko Ministerstwa Finansów należy uznać za w pełni prawidłowe, a nowy stan prawny nie wiąże się z ryzykiem kwestionowania sposobu rozliczeń przez organy podatkowe. Tym samym przykładowo deklaracja VAT za grudzień 2014 / IV kwartał 2014 może zostać złożona 26 stycznia 2015 (ponieważ 25 stycznia 2015 wypadł w niedzielę).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Bezpieczny kurs na KSeF – wystawianie faktur korygujących
27 września 2023
CBAM – obowiązki raportowe importerów od 1 października 2023 r.
21 września 2023
Sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych a zwolnienie strefowe 
19 września 2023

Archiwa