pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Benchmark Forum – cz. 3 – analiza zgodności jako alternatywa dla benchmarkingu

TLA Kancelaria > Benchmark forum > Benchmark Forum – cz. 3 – analiza zgodności jako alternatywa dla benchmarkingu

Analizę zgodności należy przygotować, jeżeli sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności (zazwyczaj stosowana gdy brak jest danych porównawczych, np. w sytuacji transakcji dotyczących zbycia używanych środków trwałych). 

 

Poniżej prezentujemy najistotniejsze wskazówki w zakresie przygotowywania analizy zgodności, wynikające z rekomendacji Forum Cen Transferowych (dalej: FCT). 

 

Forma: 

  • dopuszczalne powinno być wszystko, co może w sposób bezpośredni lub pośredni wskazywać na rynkowość transakcji (każde opracowanie lub wywód, na mocy którego podatnik uprawdopodobni, iż warunki są „rynkowe”); 
  • analiza zgodności w ramach wywodu/opracowania może zawierać również m.in.: wyceny niezależnych ekspertów, ogólnodostępne analizy rynkowe czy branżoweinformacje na temat ofert cenowychdane dostępne wewnętrznie dla podatnika, np. umowy z kontrahentami, odniesienie do ogólnej sytuacji ekonomicznejodniesienie do Wytycznych OECD oraz rezultatów prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych. 

 

Elementy: 

  • uzasadnienie dlaczego sporządzenie analizy porównawczej nie było właściwe lub możliweprzy czym podatnik nie ma obowiązku wykazania braku możliwości zastosowania wszystkich dopuszczalnych metod weryfikacji cen transferowych; 
  • wskazanie wykorzystanych danych lub innych informacji wynikających np. ze znajomości branży, dobrych praktyk obowiązujących na rynku w momencie zawierania transakcji, wraz z podaniem źródła w sposób umożliwiający ich weryfikację; 
  • jeżeli podatnik wybrał technikę wyceny, analiza zgodności powinna zawierać właściwe elementy wskazane w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji cen transferowych; 
  • w ostateczności, gdy podatnik nie może sporządzić analizy w powyższy sposób, może posiłkować się danymi dla transakcji niespełniających kryteriów braku powiązań (ten ruch ma na celu jedynie „wsparcie” uprawdopodobnienia, że transakcja realizowana jest na warunkach „rynkowych”); 

 

Wniosek: 

  • docelowo analiza zgodności w sposób logiczny powinna uprawdopodobnić, że podatnik, zawierając transakcję kontrolowaną kierował się racjonalnymi przesłankami ekonomicznymi i warunki zastosowane w transakcji są zgodne z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. 

Absolwentka studiów magisterskich administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywała w działach księgowości, dzięki czemu zdobyła wiedzę z zakresu rachunkowości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024
Znaczenie Incoterms w transakcjach łańcuchowych 
3 lipca 2024

Archiwa