pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Brak odliczenia VAT od paliwa do tzw. „samochodów z kratką.”

TLA Kancelaria > VAT > Brak odliczenia VAT od paliwa do tzw. „samochodów z kratką.”

W interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2011 r. (ILPP2/443-428/11-4/MN) Minister Finansów działając przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, dotyczącym możliwości odliczenia podatku naliczonego od 1 stycznia 2011 r. przy nabyciu paliw do tzw. „samochodów z kratką” (nabytych przed 2011 r.).

Wątpliwości interpretacyjne dotyczyły użytego przez ustawodawcę w art. 4 ustawyz 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U.10.247.1652) – odwołania do art. 3 ust. 1 tej ustawy.

W art. 4 tej ustawy, mowa jest o braku możliwości obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.) dla nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1.

W art. 3 ust. 1 mowa jest natomiast o ograniczeniu prawa do odliczenia podatku naliczonego (do 60% kwoty podatku – nie więcej niż 6000 zł), w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczanej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton, z zastrzeżeniem ust. 2.

Prezentowane przez podatnika stanowisko zakładało, iż użyte przez ustawodawcę w art. 4 odwołanie do art. 3 ust. 1, dotyczy samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o określonych właściwościach (tj. których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 ton, w tym tzw. „samochodów z kratką”), nabytych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Zawarte wiec w art. 4 ograniczenie w odliczeniu podatniku naliczonego od paliw, jego zdaniem, nie dotyczy samochodów (o tych właściwościach), nabytych przed 1 stycznia 2011 r.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Wprawdzie organ podatkowy nie zaprzeczył wprost, iż odnosząc się do samochodów wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej brak jest ograniczenia czasowego przy ich nabyciu, jednak uznając stanowisko podatnika za nieprawidłowe stwierdził, iż:

„(…)od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. ograniczenie w zakresie odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu dotyczy:

  • samochodów osobowych oraz
  • niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym tzw. samochodów z „kratką”), z wyjątkiem pojazdów samochodowych objętych od dnia 1 stycznia 2011 r. pełnym odliczeniem podatku (tzn. z wyjątkiem pojazdów samochodowych, do których zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Tym samym powyższe ograniczenie w odliczaniu dotyczy również nabycia ww. paliwa do napędu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym tzw. samochodów z „kratką”)”.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa