pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

CBC – zbliżają się ważne terminy

TLA Kancelaria > TP > CBC – zbliżają się ważne terminy

Kogo dotyczy obowiązek?

CbC-R składany jest:

  • generalnie przez jednostkę dominującą mającą siedzibę lub zarząd w Polsce, wchodzącą w skład grupy podmiotów (co do zasady grupa kapitałowa, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w skład której wchodzą przynajmniej dwa podmioty mające siedzibę w różnych państwach);
  • gdy kwota progowa skonsolidowanych przychodów grupy przekroczyła w poprzednim roku obrotowym 3,25 mld zł (gdy grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie w PLN) lub 750 mln euro (w przypadku, gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy, kwotę progową określa się w wysokości 1/12 za każdy rozpoczęty miesiąc roku obrotowego).

 Z kolei powiadomienie CbC-P składane jest przez wszystkie jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów przekraczającej kwotę progową, które posiadają siedzibę lub zarząd w Polsce.

Terminy:

  • CBC-R za 2018 r. – należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego (w przypadku, gdy sprawozdawczy rok obrotowy grupy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin złożenia CBC-R za 2018 r. upływa z końcem 2019 r.);
  • CBC-P za 2019 r. należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów (w przypadku, gdy sprawozdawczy rok obrotowy grupy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin złożenia CBC-P za 2019 r. upływa z końcem marca 2020 r. – wydłużenie terminu względem poprzednich lat).

Jednocześnie informujemy, że informację CBC-R oraz powiadomienia CBC-P można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

 Oba formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Absolwentka studiów magisterskich administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywała w działach księgowości, dzięki czemu zdobyła wiedzę z zakresu rachunkowości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa