pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ceny transferowe – aktualizacja projektu zmian

TLA Kancelaria > TP > Ceny transferowe – aktualizacja projektu zmian

W dniu 18 czerwca 2015 r. na stronie MF zaprezentowany został nowy projekt zmian do ustaw PIT i CIT w zakresie dokumentacji cen transferowych wraz z dwoma projektami rozporządzeń wykonawczych.

Najważniejsze założenia projektu:

 1. zmiana definicji podmiotów powiązanych – podmioty, które będą posiadały udział (bezpośredni lub pośredni) w kapitale innego podmiotu w wysokości nie mniejszej niż 25% (do tej pory – 5 %);
 2. wprowadzenie progu dokumentacyjnego – obowiązek sporządzenia dokumentacji, gdy przychody lub koszty podatnika przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy 2 mln euro;
 3. obowiązek dokumentacji transakcji „istotnych” – kryterium istotności zostało określone na podstawie łącznej wartości transakcji jednego rodzaju (towarowe lub usługowe) – wartość transakcji „istotnych” uzależnione jest od przychodów podatnika poprzedzających dokumentowany rok podatkowy, np. transakcje są „istotne”:
 • przychody od 2 mln euro do 20 mln euro – gdy łączna wartość transakcji to przynajmniej 50 tys. euro, powiększona o 5 tys. euro za każdy 1 mln euro powyżej 2 mln euro
 • przychody od 20 mln euro do 100 mln euro – gdy łączna wartość transakcji to przynajmniej 140 tys. euro, powiększona o 45 tys. euro za każde 10 mln euro powyżej 20 mln
 • przychody od 100 mln euro – gdy łączna wartość transakcji to przynajmniej 500 tys. euro;
 1. wprowadzenie obowiązku dokumentacyjnego na 3 poziomach:
 • „local file” – przychody lub koszty u danego podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczą 2 mln euro i nie przekroczą 20 mln euro,
 • dodatkowo analiza benchmarkingowa do „local file” – przychody lub koszty przekroczą 10 mln euro,
 • dodatkowo „master file” (informacja o całej grupie) – przychody lub koszty przekroczą 20 mln euro,
 • dodatkowo „Country – By – Country – Reporting” (sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku podmiotów powiązanych oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakładów zagranicznych) – skonsolidowane przychody przekroczą 750 mln euro;
 1. obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej nie tylko dla „transakcji” – także inne zdarzenia „istotne”, w tym umowy zarządzania płynnością, umowy o podziale kosztów, umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze;
 2. obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (w ciągu 30 dni od dnia doręczenia żądania przez organ kontrolujący) dla transakcji lub zdarzeń poniżej limitów – jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że wartość transakcji mogła zostać zaniżona celem uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji;
 3. zmiany w zakresie treści dokumentacji – rozszerzenie zakresu danych dla
  „Local file”,
  wskazanie elementów „Master file”;
 4. obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy (niezmieniony pozostaje termin przedłożenia na żądanie organu – 7 dni);
 5. obowiązek złożenia oświadczenia podatnika o sporządzeniu kompletnej dokumentacji cen transferowych, a także konieczność sporządzenia dodatkowego uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji lub zdarzeń z podmiotami powiązanymi (CIT – TP) – dokumenty składane będą wraz z zeznaniem rocznym;
 6. obowiązek okresowej rewizji dokumentacji (nie rzadziej niż raz w roku); obowiązek rewizji benchmarkingów (nie rzadziej niż raz na 3 lata);

Planuje się, że powyższe regulacje wejdą w życie:

 • w dniu 1 stycznia 2016 r. – w zakresie obowiązku sporządzania „Country – By – Country – Reporting”;
 • w dniu 1 stycznia 2017 r. – w pozostałym zakresie.

Zmiany obejmą transakcje realizowane odpowiednio po 1 stycznia 2016 r. oraz po 1 stycznia 2017 r.

Komentarz TLA

Zmiany, które proponuje MF, nakładają na podatników dodatkowe obowiązki związane z procesem przygotowania dokumentacji podatkowych (m.in. rozszerzenie zakresu dokumentów o „Master file” i „Country – By – Country – Reporting”, rozszerzenie zakresu treści dokumentacji, obowiązek składania oświadczenia i deklaracji CIT – TP wraz z zeznaniem rocznym). Wobec tego, wprowadzenie tych zmian będzie wymagało od podatników analizy transakcji z podmiotami powiązanymi, w celu podjęcia niezbędnych kroków dla dostosowania polityki cen transferowych w grupie oraz ukształtowania transakcji wewnątrzgrupowych tak, aby ograniczyć możliwe ryzyka wiążące się z zawartymi transakcjami grupowymi.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa