pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ceny transferowe nie lubią ciszy – nadchodzi kolejna rewolucja

TLA Kancelaria > TP > Ceny transferowe nie lubią ciszy – nadchodzi kolejna rewolucja

W dniu 16 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy zmieniającej obecnie obowiązujące regulacje w zakresie cen transferowych.

Propozycje zmian należy ocenić jako fundamentalne. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:

 • rezygnacja z progów dokumentacyjnych (przychody lub koszty podatnika pozostaną bez wpływu na ustalenie obowiązku przygotowania „Local file”, analizy benchmarkingowej i „Master file”, dla ustalenia obowiązku dokumentacyjnego „local file” i benchmarkingu znaczenie ma jedynie wartość transakcji);
 • rezygnacja z „limitu istotności” transakcji („sztywne” progi wartości transakcji, uniezależnienie ich wysokości od skali działalności podatnika);
 • wyszczególnienie kategorii transakcji w ramach których należy sumować wartości transakcji (m.in., środki trwałe, finansowanie dłużne, usługi, wartości niematerialne i prawne) z wyraźnym podziałem na „sprzedaż” i „zakup”;
 • wydłużony termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji „Local file” do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, z kolei termin na sporządzenie „Master file” do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego;
 • uregulowanie „grupy podmiotów powiązanych” (obowiązek złożenia „Mastef file” przez podatników, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku 200 mln zł);
 • otrzymanie przez organy dodatkowego narzędzia szacowania dochodu – możliwość uznania, że podmioty niepowiązane danej transakcji w ogóle by nie zawarły (ryzyko kwalifikacji jako NKUP całości kosztów transakcji) lub zrealizowałyby inną transakcję (ryzyko zastosowania wyceny przez organ właściwej dla tej transakcji);
 • odstąpienie przez organ – pod ściśle określonymi warunkami – od określenia (dla tych transakcji – przy zachowaniu wskazanych warunków – brak obowiązku sporządzania benchmarkingów):
 1. wysokości narzutu dla usług o niskiej wartości dodanej (narzut na kosztach nie wyższy przy zakupie i nie niższy przy sprzedaży niż 5%, posiadanie przez usługobiorcę kalkulacji bazy kosztowej wraz z opisem kluczy alokacji)
 2. oprocentowania dla pożyczek (oprocentowanie zgodne z obwieszczeniem MF, brak innych opłat niż oprocentowanie, okres pożyczki nie dłuższy niż 5 lat, kwota łącznego kapitału pożyczek „powiązanych” nie wyższa niż 20 mln zł w roku obrotowym – liczona odrębnie dla pożyczek udzielonych i otrzymanych)
 • wprowadzenie reguły, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisie.

Nowe regulacje mają być stosowane do dochodów uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Z jednej strony niewątpliwie część proponowanych zmian należy ocenić pozytywnie m.in.:

 • odstąpienie od doszacowania dochodu dla pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej,
 • uregulowanie pozycji podmiotów składających „Master File” (wątpliwości z tym związane na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prezentujemy w osobnym alercie)

– z drugiej jednak projekt nasuwa pierwsze wątpliwości np. co z usługami management fee? (nie zostały wymienione w załączniku do ustawy zawierającego UoNWD, powstaje wątpliwość czy będą mogły zostać objęte „preferencjami” odstąpienia przez organ od szacowania dochodu).

O postępach prac nad projektem (zostały przekazane do konsultacji publicznych) będziemy informować na bieżąco.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa