pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Czy 1 stycznia 2019 r. znikną wątpliwości w obrocie bonami/voucherami?

TLA Kancelaria > VAT > Czy 1 stycznia 2019 r. znikną wątpliwości w obrocie bonami/voucherami?

Emisja, obrót i realizacja w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bonów/voucherów bywała do tej pory problematyczna ze względu na brak szczególnego uregulowania tych kwestii w ustawie o VAT. Implementacja „dyrektywy voucherowej” powinna zlikwidować część dotychczasowych wątpliwości. Projekt (jeszcze nie trafił do Sejmu) przewiduje następujące rozwiązania:

Definicje:

 • bon jednego przeznaczenia – bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, kwota podatku należnego, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnych charakterze z tytułu dostawy towarów, lub świadczenia usług są znane w chwili pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu,
 • bon różnego przeznaczenia – bon inny niż bon jednego przeznaczenia (jedna z powyższych informacji nie jest znana),
 • transfer bonu – pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu oraz każde kolejne przekazanie bonu.

Opodatkowanie – zależne od rodzaju bonu:

Bony jednego przeznaczenia:

 • transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których bon dotyczy,
 • faktyczne przekazanie towarów lub świadczenie usług w zamian za bon nie uznaje się za niezależną transakcję w części, w której wynagrodzenie stanowił bon,

Bony różnego przeznaczenia:

 • transfer bonu różnego przeznaczenia nie podlega opodatkowaniu,
 • dopiero faktyczne przekazanie towarów lub świadczenie usług w zamian za bon podlega opodatkowaniu,

Obowiązek podatkowy:

 • bon jednego przeznaczenia – z chwilą dokonania transferu bonu (dostawa towarów jest dokonana, a usługa wykonana z chwilą transferu bonu),
 • bon różnego przeznaczenia – z chwilą faktycznej dostawy towarów lub wykonania usługi.

Podstawa opodatkowania:

Bon jednego przeznaczenia – podstawa opodatkowania określana na zasadach ogólnych

Bon różnego przeznaczenia:

 • dla dostawy towarów lub świadczenia usług dokonywanych za bon realizowany w całości:
  • wynagrodzenie zapłacone za bon, pomniejszone o podatek związany ze świadczeniem usług/dostawą towarów lub
  • wartość pieniężna wskazanej na bonie, lub powiązanej dokumentacji pomniejszona o podatek związany ze świadczeniem usług/dostawą towarów – gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne,
 • dla dostawy towarów lub świadczenia usług dokonywanych za bon realizowany w części – odpowiednia część podstawy opodatkowania ustalonej na zasadach wskazanych powyżej.

Znając projektowane zmiany przepisów emitenci, transferujący i realizujący vouchery/bony powinni zweryfikować czy stosowana przez nich dotychczasowa praktyka nie powinna ulec zmianie w związku z modyfikacją przepisów.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa