+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Dokumentowanie premii pieniężnych a korekta naliczonego

TLA Kancelaria > VAT > Dokumentowanie premii pieniężnych a korekta naliczonego

NSA w wyroku z dnia 28 sierpnia 2015 r., sygn. I FSK 1281/14 wskazał, że w przypadku otrzymania premii pieniężnej, która jest formą obniżenia ceny towaru, należy obniżyć kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów.

W stanie faktycznym Spółka wskazała, że:

  • zawiera umowy handlowe z producentami artykułów, ale produktów nie nabywa bezpośrednio od producentów, a od dystrybutorów, z którymi ma podpisaną odrębną umowę – Spółka otrzymuje faktury zakupowe od dystrybutora,
  • w przypadku przekroczenia określonej wartości zakupów w danym okresie rozliczeniowym, Spółka otrzymuje premię pieniężną od producenta,
  • premia jest obliczana, jako określony procent od wartości dokonanych przez Spółkę zakupów.

Spółka stała na stanowisku, że tego typu rabat stanowi rabat pośredni, a co za tym idzie:

  • nie podlega VAT i nie powstanie obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego,
  • zostanie udokumentowany notą księgową – Spółka wystawi notę na producenta (nota obciążeniowa) bądź też producent wystawi notę na Spółkę (nota uznaniowa) w zależności od umowy.

Ministerstwo Finansów, jak i WSA nie zgodziło się ze stanowiskiem Spółki, wskazując że w przedmiotowej sytuacji dochodzi do obniżenia ceny towaru, poprzez udzielenie rabatu pośredniego.

NSA zgodził się, że w przedmiotowej sprawie dopuszczalne jest dokumentowanie rabatu notą, a nie fakturą korygująca, ponieważ nie jest on udzielany dostawcę towarów, a przez producenta.

Niemniej jednak:

  • dla producenta przyznanie premii pieniężnej oznacza obniżenie zapłaty, która została otrzymana od dystrybutora, a w konsekwencji
  • Spółka powinna dokonać obniżenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od dystrybutora.

Powyższy wyrok wskazuje, że brak posiadania przez podatnika faktury korygującej, nie zawsze powoduje, że nie powstaje obowiązek obniżenia podatku naliczonego, który został odliczony. Należy bowiem pamiętać, na co wskazuje NSA, że co do zasady skutki podatkowe wywołuje zdarzenie gospodarcze, a nie faktura czy inny dokument księgowy.

Related Posts

Najnowsze wpisy

KSeF – projekt przepisów potwierdza wprowadzenie zmian od 1.01.2024 
2 grudnia 2022
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?  
1 grudnia 2022
Pomoc dla sektora energochłonnego – koncepcja pomocy  
23 listopada 2022

Archiwa