pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Dostawa ciągła i jeden kurs waluty obcej

TLA Kancelaria > VAT > Dostawa ciągła i jeden kurs waluty obcej

Spółka, będąca producentem części samochodowych zawarła z kontrahentem umowę na podstawie której:

  • dostarcza towary do magazynu kontrahenta,
  • a własność towarów przechodzi na kontrahenta w momencie ich pobrania z magazynu.

Zgodnie z umową:

  • przyjęto tygodniowy okres rozliczeniowy – Spółka wystawiała faktury obejmujące wszystkie towary pobrane przez kontrahenta w danym tygodniu,
  • a wynagrodzenie ustalane było w euro – Spółka wykazywała na fakturze podatek VAT w walucie polskiej, przeliczony według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury – stosowała zatem jeden kurs waluty obcej.

Podatniczka stała na stanowisku, że pobieranie towarów z magazynu może być uznane za dostawę ciągłą. Odmiennego zdania był organ podatkowy oraz WSA – na podstawie dokumentów WZ można wyodrębnić pojedyncze dostawy i każda z nich powinna być odrębnie fakturowana.

Rację Spółce przyznał dopiero NSA w wyroku z dnia 11 września 2018 r. (sygn. akt I FSK 1765/16; uzasadnienie jeszcze niepublikowane), w którym orzekł, że:

  • podatnik może rozliczać VAT w ustalonych w umowie z kontrahentem okresach rozliczeniowych,
  • możliwość wyodrębnienia pojedynczych dostaw nie jest równoznaczna z brakiem ciągłości dostaw towarów,
  • obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą zakończenia przyjętego okresu rozliczeniowego.

Sąd odniósł się także do kwestii stosowania kursu waluty obcej – podatnik może stosować jeden kurs waluty obcej dla przeliczenia na PLN – właściwy będzie średni kurs euro ogłaszany przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

Analogiczne stanowisko zaprezentowane zostało m.in. w wyrokach NSA z dnia 12 lipca 2017 r. (I FSK 1714/15) oraz 12 czerwca 2018 r (sygn. akt I FSK 1333/16).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa