pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Dostawa towarów z montażem a odwrotne obciążenie

TLA Kancelaria > VAT > Dostawa towarów z montażem a odwrotne obciążenie

Wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. do ustawy o VAT zmiany, zgodnie z którymi:

 • usługi budowlane (wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT) świadczone przez podwykonawcę objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia (transakcję rozlicza nabywca usługi),
 • prowadzą do powstania sporów pomiędzy Generalnymi Wykonawcami inwestycji budowlanych a podmiotami dostarczającymi na obiekty budowlane towary, wraz z usługą ich montażu.

Spory wynikają z tego, iż:

 • Generalni Wykonawcy „wymagają” od podmiotu dostarczającego towary wraz z montażem, aby ten wystawił na ich rzecz fakturę z odwrotnym obciążeniem – wynika to z obawy przed uznaniem przez organ podatkowy, że to właśnie Generalny Wykonawca jako nabywca usługi budowlanej objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT,
 • podczas gdy podmiot dostarczający towar wraz z montażem nie jest skory do wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem, bowiem twierdzi, że nie świadczy on usługi budowlanej objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia i wobec tego to on sam zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT.

Problem ten wynika stąd, że na gruncie VAT dostarczanie towarów wraz z ich montażem może, zależnie od stanu faktycznego, stanowić:

 1. dostawę towarów z montażem (gdzie montaż jest jedynie świadczeniem ubocznym do dostawy towarów),
 2. dostawę towarów i świadczenie usług montażowych,
 3. usługę montażową (budowlaną).

W sytuacjach, w których mamy do czynienia również z usługą montażową (syt. nr 2 i 3):

 • pojawiają się z kolei wątpliwości, czy świadczona usługa jest usługą budowlaną objętą mechanizmem odwrotnego obciążenia,
 • przy czym wskazać należy, że fakt wykonywania jakichś „prac budowlanych” nie jest jednoznaczny z tym, że mamy automatycznie do czynienia z robotami budowlanymi wymienionymi w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, objętymi odwrotnym obciążeniem.

Rozwiązać ten problem i zakończyć spór z kontrahentami można za pomocą:

 1. uzyskania interpretacji klasyfikacyjnej Głównego Urzędu Statystycznego, która potwierdzałaby, że świadczona usługa klasyfikuje się (lub nie) do PKWiU objętego odwrotnym obciążeniem i/lub
 2. uzyskania interpretacji Ministra Finansów, potwierdzającej, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów a montaż jest tylko świadczeniem ubocznym (syt. nr 1) – wobec tego nie znajdzie tu zastosowania odwrotne obciążenie.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa