pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Gminy a podatek od nieruchomości

TLA Kancelaria > Inne > Gminy a podatek od nieruchomości

1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U., poz. 1283), która wyeliminuje obowiązek pobierania przez gminy podatku od nieruchomości „od samej siebie”.

Nowelizacja zwalnia z podatku od nieruchomości stanowiące własność gminy:

  1. grunty i budynki lub ich części,
  2. z wyjątkiem:
  • zajętych na działalność gospodarczą,
  • lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Z powyższego wynika, że korzystać ze zwolnienia będą jedynie grunty, budynki lub ich części, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania, gdy posiadaczem będzie podmiot inny niż gmina, czyli np. związek gminny, samorządowy zakład budżetowy, instytucje gospodarki budżetowej itp.

Zmiana ta wprowadza jedynie zwolnienie, a nie wyłączenie z opodatkowania. Zatem gminy będą zobowiązane do składania deklaracji na podatek od nieruchomości („samej sobie”) ze wskazaniem kwoty podatku, ale nie będzie na nich ciążył obowiązek jego zapłaty w tym zakresie.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Nowe przepisy BHP dotyczące pracy przy komputerze
30 listopada 2023
Oficjalnie – termin na złożenie TPR wydłużony
28 listopada 2023
Wykres - tendencja wzrostowa
Strategia podatkowa – coraz więcej obowiązanych
22 listopada 2023

Archiwa