pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

„Instrumentalne” wszczęcie KKS – jak będą działać organy?

TLA Kancelaria > Postępowania (istotne orzecznictwo) > „Instrumentalne” wszczęcie KKS – jak będą działać organy?

Komentowana już przez nas sprawa, w której WSA we Wrocławiu dokonał przełomowego rozstrzygnięcia kwestii zawieszenia terminu biegu przedawnienia, w przypadkach instrumentalnego wszczęcia KKS doczekała się rozstrzygnięcia przez NSA. 

 

Wprawdzie wyroki NSA z 30 lipca 2020 r. o sygn. (I FSK 128/20 oraz I FSK 42/20) oddalają skargi kasacyjne złożone przez organ jednak uzasadniają rozstrzygniecie odmiennie niż WSA we Wrocławiu.  

 

Zarówno WSA we Wrocławiu i NSA nie mają wątpliwości, że sąd administracyjny może kontrolować, czy nie doszło do instrumentalnego wykorzystywania art. 70 § 6 pkt 1 o.pjednak w ramach rozstrzygnięcia: 

  • WSA nie oparł się jedynie na aktach sprawy, ale w trakcie rozprawy próbował uzyskać od organu informacje dotyczące przebiegu postępowania KKS oraz dokonał oceny możliwej winy strony w sprawie KKS (wchodząc w tym zakresie w kompetencje sądu karnego), natomiast  
  • NSA wskazał, że sąd administracyjny uprawniony jest jedynie do weryfikacji uzasadnienia decyzji, która w przypadku stosowania zawieszenia przedawnienia z art. 70 § 6 pkt 1 o.p. powinna zawierać: 
  • dowody i chronologię czynności karno-procesowych wskazujących, że w danym przypadku wszczęcie postępowania karnoskarbowego nie miało jedynie „instrumentalnego” charakteru, 
  • uprawdopodobnienie, że wszczęcie postępowania in rem, dawało podstawy do jego przekształcenia w postępowanie ad personam w stosunku do podatnika, z uwzględnieniem przesłanki uprawdopodobnienia jego winy w popełnieniu czynu zabronionego. 

 

NSA niejako przerzucił na organ ciężar dowodu zasadności wszczęcia postepowania KKS niestety podkreślił także, że: 

  • “Naczelny Sąd Administracyjny nie uznał, że sądy administracyjne są właściwe do weryfikowania przebiegu postępowania karnoskarbowego. Nie można zatem zaakceptować argumentów zawartych w uzasadnieniu Sądu pierwszej instancji, które wskazywały na rzekome nieprawidłowości związane z postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe.” 

 

Powyższe może oznaczać, że jeżeli organy podatkowe „nauczą się” w odpowiedni sposób uzasadniać w wydanych decyzjach potrzebę wszczęcia postępowania KKS sądy administracyjne mogą nadal pozostać bezradne wobec faktycznego nadużywania tej instytucjiZauważmy, że zaakceptowanie stanowiska NSA: 

  • odbiera sądom administracyjnym możliwość kwestionowania pozorowanych czynności w ramach postępowania KKS, 
  • niejako umożliwia bezkarne “markowanie przez organy czynność w ramach postępowania KKS na potrzeby przedstawienia odpowiedniego uzasadnienia w decyzji. 

 

Sądy administracyjne wobec przedstawienia w uzasadnieniu “zamarkowanych” czynności mogą nie być w stanie zakwestionować takich decyzji. 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa