pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Jaką rzeczywistość podatkową na rok 2019 przygotowuje MF? Projekt zmian CIT i PIT

TLA Kancelaria > CIT > Jaką rzeczywistość podatkową na rok 2019 przygotowuje MF? Projekt zmian CIT i PIT

Przedstawiamy najważniejsze z planowanych przez MF zmiany w podatkach dochodowych. Z postępem prac legislacyjnych będziemy informować o szczegółach konkretnych rozwiązań.

Zmiany wspólne dla PIT i CIT

Exit tax – podatek od przeniesienia aktywów za granicę lub zmiany rezydencji podatkowej.

Zaostrzenie zwolnienia z podatku u źródła – jeżeli łączna kwota należności z art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 przekracza 2 mln PLN od nadwyżki pobierany jest podatek według stawki wynikającej z ustawy o CIT (bez zastosowania zwolnień lub stawek wynikających z UPO) – możliwy wniosek o zwrot podatku (przy zastosowaniu zwolnień lub stawek wynikających z UPO).

Modyfikacja w zakresie CFC  (zagraniczne spółki kontrolowane) – m.in. rozszerzenie katalogu spółki zagranicznej o fundacje i trusty.

Zmiany zasad rozliczania samochodów osobowych:

  • podniesienie limitu amortyzacji do 150 tys. PLN,
  • ograniczenie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych przez osoby fizyczne do 50%,
  • wprowadzenie limitu 150 tys. PLN dla leasingu,
  • zniesienie kilometrówki dla samochodów prywatnych wykorzystywanych dla celów działalności podatnika.

Kopie certyfikatów rezydencji – akceptowalne dla usług niematerialnych nieprzekraczających w skali roku 10 tys PLN.

Ramy prawne dla obrotu walutami wirtualnymi – m.in. zdefiniowanie „waluty wirtualnej”.

Innovation Box – stawka 5% dla dochodów z określonej własności intelektualnej.

Aport pożyczki – pożyczka (przelana na rachunek bankowy spółki) konwertowana na kapitał spółki stanowi koszt wspólnika.

Zmiany w CIT

Notional interest deduction – rozpoznanie „quasi odsetek w KUP” od własnego kapitału – zysku zatrzymanego w spółce lub dopłat do spółki (limit 250 tys. PLN).

Obrót wierzytelnościami w pakiecie – KUP od nabycia wierzytelności do wysokości przychodu z ich ściągnięcia (brak możliwości wykazania straty).

9% CIT dla małych podatników – dla spółek, których przychody nie przekroczyły 1,2 mln EUR.

Przychody z licencji przychodami z działalności – prawa wytworzone przez podatnika wyłączone z zysków kapitałowych.

Zmiany w PIT

Nieruchomości nabyte w spadku – 5 letni okres, w którym powstaje przychód ze zbycia nieruchomości, liczony od momentu nabycia przez spadkodawcę (a nie od momentu nabycia spadku).

Ulga mieszkaniowa – wydatkowanie środków wydłużone z 2 do 3 lat.

Ryczałt od najmu – uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa