pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Jedna ewidencja dla wielu zezwoleń strefowych – NSA kolejny raz po stronie podatników

TLA Kancelaria > CIT > Jedna ewidencja dla wielu zezwoleń strefowych – NSA kolejny raz po stronie podatników

Analiza przypadku:

 

Podatnik prowadził działalność w Specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) na podstawie dwóch zezwoleń strefowych, w związku z czym uważał, że:

  • może prowadzić jedną łączną ewidencję dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich zezwoleń, umożliwiającą ustalenie dochodu zwolnionego (z całej działalności w SSE),
  • ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia.

 

Organ podatkowy zanegował powyższą praktykę argumentując, że zezwolenie:

  • nie dotyczy całej działalności przedsiębiorcy działającego w SSE, ale
  • jego przedmiotem jest konkretna inwestycja, z którą powiązana jest pomoc publiczna

w związku z czym dopuszczalna pomoc publiczna powinna być ustalana odrębnie w ramach każdej inwestycji, a podatnik zobowiązany jest do odrębnego ustalania dochodu (poniesionej straty) w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń.

 

NSA po stronie podatnika

 

Po stronie podatnika stanął zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, jak i Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 czerwca 2018 r. o sygn. II FSK 1613/16, które wskazały, że:

  • zwolnienie podatkowe dotyczy dochodu powstałego na skutek prowadzenia działalności w SSE, nie zaś
  • dochodu powstałego na skutek wdrożenia inwestycji.

 

Rozstrzygnięcia wpisują się w utrwaloną linię orzeczniczą (II FSK 1849/14; II FSK 696/16) zgodnie, z którą zezwolenie strefowe jest wprawdzie podstawą do korzystania ze zwolnienia z podatku, ale nie wyznacza ono konkretnych (powiązanych z inwestycją) kosztów i przychodów tworzący dochód zwolniony z podatku.

 

W powyższym sporze, zgodnie z przewidywaniami TLA, sądy stanęły po stronie podatników. Niestety, w ramach działającej obecnie Polskiej Strefy Inwestycji nie będą miały prawdopodobnie takiej możliwości – ustawodawca projektując nowe przepisy wskazał bowiem wprost, że:

  • Rozliczenie pomocy publicznej przyznanej przedsiębiorcy na podstawie decyzji o wsparciu ma zastosowanie wyłącznie do decyzji, w ramach której inwestycja jest realizowana i w oparciu o tę inwestycję prowadzona jest działalność gospodarcza”.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa