pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Kasy fiskalne – nowe wymogi przy zwolnieniach

TLA Kancelaria > VAT > Kasy fiskalne – nowe wymogi przy zwolnieniach

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które miałoby obowiązywać w 2017 r.

Istotnym elementem projektu rozporządzenia jest uzależnienie zwolnienia od:

 • upoważnienia banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowej, prowadzących rachunek, na który dokonywana jest zapłata,
 • do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej
 • informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Powyższe dotyczy między innymi

 • podatników dokonujących dostawy towarów w systemie wysyłkowym (sklepy internetowe), jak i
 • podatników świadczących usługi na rzecz osób fizycznych, którzy chcieli skorzystać ze zwolnienia ze względu na dokonanie zapłaty na rachunek bankowy podatnika.

W sytuacji, gdy podatnicy korzystali ze zwolnienia, o którym mowa powyżej – chcąc zachować zwolnienia zobowiązani będą do dnia 31 grudnia 2016 r. (na okres co najmniej do końca 2017 r.) złożyć:

 • jeden egzemplarz upoważnienia do banku,
 • drugi egzemplarz przekazać do właściwego naczelnika US.

W projekcie rozporządzenia wskazuje się, że poza powyższym upoważnieniem, aby skorzystać ze zwolnienia muszą zostać spełnione następujące warunki (w większości zostały one niezmienione w odniesieniu do obecnego rozporządzenia):

 • zapłata w całości nastąpił za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio,
 • na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
 • dodatkowo (nowa regulacja) w zakresie sprzedaży wysyłkowej – na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Obecnie trwa opiniowanie projektu rozporządzenia. Nowe rozporządzenia ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., poza przepisem dot. upoważnienia do przekazywania informacji mającym wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia aktu.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa