pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Licencja a moment obowiązku VAT

TLA Kancelaria > VAT > Licencja a moment obowiązku VAT

W związku ze znowelizowanymi od 1 stycznia 2014 r. przepisami ustawy o VAT w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, obszarem budzącym wątpliwości interpretacyjne są między innymi usługi udzielania licencji, np. na oprogramowanie komputerowe.

Dotychczas momentem powstania obowiązku podatkowego w zakresie udzielania licencji była chwila otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonym w umowie lub na fakturze. Takie same zasady obowiązywały np. w odniesieniu do usług najmu czy dzierżawy.

Od 1 stycznia 2014 r. moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie udzielania licencji podlega zasadom ogólnym, czyli aktualizuje się z chwilą wykonania usługi. Ustawa o VAT nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia.

Na gruncie tego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. ILPP2/443-237/14-2/SJ) zgodził się z podatnikiem, który przyjął, że w sytuacji świadczenia usług udzielania licencji na korzystanie z programów komputerowych, przy założeniu, że:

  • w celu skorzystania z licencji niezbędne jest posiadanie określonych dokumentów (bez posiadania których nabywca nie jest w stanie korzystać z licencji);
  • usługi te są rozliczane jednorazowo, a nie okresowo oraz
  • licencja jest udzielana na określony w umowie okres czasu.

obowiązek podatkowy powstanie:

  1. w momencie przekazania odpowiednich dokumentów umożliwiających korzystanie z licencji oraz sublicencji, jeśli przekazanie kontrahentowi odpowiednich dokumentów nastąpi przed otrzymaniem płatności od kontrahenta;
  2. z chwilą otrzymania zapłaty, gdy przekazanie kontrahentowi dokumentów niezbędnych do korzystania z licencji oraz sublicencji, nastąpi po dokonaniu zapłaty całej kwoty odpłatności za tę usługę.

W ocenie TLA, istnieją argumenty, aby w powyższym uznać, iż momentem określającym wykonanie usługi jest ostatni dzień, na który została udzielona licencja a nie jak wskazał organ udostepnienie odpowiednich dokumentów. Dopiero w momencie zakończenia okresu licencji:

  • dochodzi do spełnienia wszystkich zobowiązań licencjodawcy,
  • wygasają także uprawnienia licencjobiorcy,

co w efekcie jest równoznaczne z wykonaniem usługi.

Inną kwestią jest, że każda wcześniejsza płatność będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa