pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Limit kosztów z art. 15e CIT w interpretacjach MF – część I

TLA Kancelaria > CIT > Limit kosztów z art. 15e CIT w interpretacjach MF – część I

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy są zobowiązani wyłączyć z KUP określone kategorie kosztów ponoszonych m.in. na rzecz podmiotów powiązanych. Po ponad pół roku obowiązywania przepisów w interpretacjach podatkowych oraz wyjaśnieniach MF można odnaleźć wskazówki praktyczne w zakresie ustalenia, czy poszczególne koszty wliczają się do limitu.

Wątpliwości podatników dotyczą przede wszystkim kwalifikacji do limitu poszczególnych kategorii usług (zapraszamy do lektury kolejnych części cyklu), jednak pytania podatników dotyczą również kwestii ogólnych.

Wydatki będące NKUP na podstawie innych przepisów

Podatnik ponosił wydatki na rzecz podmiotu powiązanego, mieszczące się w jednej z kategorii wskazanej w art. 15e CIT. Ponieważ:

  • część tego typu wydatków nie stanowiła KUP na zasadach ogólnych,
  • podatnik uważał, że tego typu wydatków nie należy uwzględniać przy kalkulacji limitu kosztów z art. 15e ustawy o CIT.

Dyrektor KIS w interpretacji 19 lipca 2018 r. zgodził się z takim stanowiskiem, z czym też należy się zgodzić.

Usługi refakturowane

Zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 2 CIT:

  • limitu nie stosuje się do kosztów usług „refakturowanych”, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Dyrektor KIS w wydanej 16 lipca 2018 r. interpretacji uznał, że powyższe ograniczenie dotyczy jedynie podmiotu, który refakturuje usługę (podatnik stosujący limit zakupuje i odsprzedaje usługę).

Z taki stanowiskiem nie można się zgodzić, gdyż:

  • przepis nie mówi o „kosztach usług świadczonych przez podatnika” ale o „kosztach usług” – więc także otrzymywanych,
  • w uzasadnieniu projektu oraz w samej ustawie o CIT brak wskazania, że limit dotyczy usług refakturowanych przez podatnika,
  • celem ustawodawcy było limitowanie wydatków na usługi niematerialne w nieadekwatnej wysokości, natomiast jeżeli podmiot powiązany refakturuje usługę podmiotu niezależnego w stosunku 1:1, problem ten nie występuje,
  • stanowisko Dyrektora KIS powodowałoby, że podatnik nie korzystałby z usług kupowanych dla całej grupy (np. licencji) lecz sam kupowałby usługę od podmiotu niezależnego (oczywiście drożej – płaciłby więcej podmiotowi zagranicznemu, zamiast np. pracownikom), miałby większe koszty, przez co płaciłby mniejsze podatki. Pytanie tylko – w imię ochrony czego?

Koszty bezpośrednio związane

O ile zaraz po wejściu w życie przepisów dotyczących limitowania kosztów organy rozumiały „bezpośredni związek” z art. 15e ust. 11 CIT jako:

  • „koszt bezpośrednio związany z przychodem (i rozliczany zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT)” – temat przedstawiany we wcześniejszych informacjach (link),
  • o tyle po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów „bezpośredni związek” należy rozumieć jako koszt towaru lub usługi „inkorporowany” w produkcie – rozumienie szerokie.

Jeżeli więc podatnik ponosi wydatek na rzecz podmiotu powiązanego i wydatek ten w sposób bezpośredni wpływa na cenę wytwarzanego przez podatnika produktu/usługi – limit kosztów nie ma zastosowania (tak np. Dyrektor KIS w interpretacji z 24 lipca 2018 r. w sprawie dotyczącej licencji za koncepcję biznesową).

Powyższe stanowisko należy ocenić pozytywnie jako zgodne z pierwotnym zamiarem ustawodawcy wyrażonym w uzasadnieniu do projektu komentowanej regulacji.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa