pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Limit kosztów z art. 15e CIT w interpretacjach MF – część III

TLA Kancelaria > CIT > Limit kosztów z art. 15e CIT w interpretacjach MF – część III

Poprzednie wpisy dotyczyły ogólnych zastrzeżeń do limitowania kosztów oraz kontrowersyjnych kwalifikacji kosztów do limitu. Dziś przedstawiamy kategorie wydatków, których organy nie próbują limitować.

Usługi szkoleniowe

Podatnik w celu zapewnienia kwalifikacji pracownikom i współpracownikom planował nabyć różnego rodzaju usługi szkoleniowe. Zastrzegł, że:

 • usługi szkoleniowe nie będą zawierały elementów usług doradczych, bowiem
 • polegać będą na szkoleniu, w trakcie którego uczestnicy wezmą udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych oraz treningach mających na celu pozyskanie praktycznych umiejętności.

Uważał, że usługi szkoleniowe nie będą objęte ograniczeniem zaliczania do KUP z art. 15e CIT.

Dyrektor KIS w interpretacji z 2 lipca 2018 r., zgadzając się z podatnikiem, wskazał, że szkolenia nie można utożsamiać z doradztwem (ani usługami podobnymi):

 • istota usług doradczych sprowadza się do wskazania możliwych (optymalnych rozwiązań),
 • szkolenie polega na uzupełnieniu w sposób generalny czyjegoś wykształcenia lub wiadomości z danej dziedziny.

Usługi prawne

Dyrektor KIS w interpretacji z 2 lipca 2018 r. uznał, że kompleksowe wsparcie prawne polegające m.in. na:

 • implementacji i weryfikacji prawidłowości realizacji polityk/procedur prawnych,
 • wsparciu w przygotowywaniu projektów zawieranych umów,
 • koordynacji obsługi wdrażania programów premiowych obowiązujących w ramach grupy kapitałowej, z których korzysta podatnik,
 • koordynacji współpracy z podmiotami zewnętrznymi w ramach toczących się projektów prawnych,

– nie podlegają limitowaniu z art. 15e CIT.

Kompleksowa obsługa księgowa

Podobnie w przypadku kompleksowej usług księgowej Dyrektor KIS w interpretacji z 4 lipca 2018 r. stwierdził, że nie będzie ona objęta limitem z art. 15e CIT. Usługa obejmowała m.in:

 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz opracowywanie sprawozdań finansowych, sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • bieżące konsultacje księgowań i zdarzeń gospodarczych pod kątem rachunkowym, podatkowym i finansowym,
 • wsparcie w przypadku kontroli prowadzonych przez organy,
 • wsparcie w zakresie rozwiązywania nietypowych (np. występujących po raz pierwszy w działalności) problemów księgowych/księgowo-podatkowych,
 • koordynację współpracy z podmiotami zewnętrznymi związaną z zakupem usług doradczych,
 • wsparcie w uzyskaniu wiążącej wykładni przepisów prawa podatkowego.

Wsparcie informatyczne

Dyrektor KIS odniósł się pozytywnie także do zakupu od podmiotu powiązanego wsparcia informatycznego.
W interpretacji z 6 lipca 2018 r. wskazał, że usługi polegające m.in. na:

 • zapewnieniu funkcjonowania systemów,
 • zarządzaniu prawami dostępu,
 • usuwaniu usterek i zakłóceń w pracy systemów,
 • analizie problemów,
 • zarządzaniu zmianami,
 • zmianach w funkcjonujących systemach informatycznych,

– nie podlegają limitowaniu z art. 15e CIT.

Omawiane rozstrzygnięcia należy ocenić pozytywnie. Przy każdej z omawianych usług organ mógłby dopatrywać się przecież elementów doradztwa.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa