pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Magazyn konsygnacyjny może prowadzić tylko nabywca

TLA Kancelaria > VAT > Magazyn konsygnacyjny może prowadzić tylko nabywca

Przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego znajdującego się na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, pozwala polskiemu podatnikowi na korzystanie z uproszczenia w postaci:

  • odroczenia w czasie rozliczenia z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – obowiązek podatkowy powstaje w momencie pobrania towaru przez nabywcę z magazynu;
  • dostawca towarów nie rejestruje się dla celów VAT w innym państwie członkowskim – gdyby dostawa była dokonywana do zwykłego magazynu, dostawca musiałby zarejestrować się w tym państwie, by móc zastosować stawkę 0% dla WDT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2016 r., sygn. IBPP4/4512-18/16/EK wskazał, że decydujące znaczenie dla ustalenia, czy mamy do czynienia z przemieszczeniem towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu, mają:

  • przepisy polskiej ustawy o VAT,
  • a nie lokalne regulacje państwa członkowskiego, w którym magazyn jest zlokalizowany.

Na gruncie analizy polskiej ustawy o VAT, organ interpretacyjny doszedł do wniosku, że:

  • polska definicja magazynu konsygnacyjnego odpowiada magazynowi typu call-of-stock, zatem
  • magazyn taki prowadzi podmiot będący nabywcą towarów i tylko on towary z tego magazynu pobiera,
  • wobec tego uproszczenie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy podmiot prowadzący magazyn konsygnacyjny jest jednocześnie nabywcą towarów przechowywanych w magazynie.

Zatem przemieszczenie towarów do magazynu prowadzonego np. przez specjalistyczną firmę logistyczną, nie umożliwia korzystania z uproszczenia, które wprowadza instytucja magazynu konsygnacyjnego.

Polscy podatnicy, którzy korzystają z uproszczenia wynikającego z przemieszczenia towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu, powinni zweryfikować przez kogo taki magazyn jest prowadzony, gdyż

  • samo potwierdzenie od kontrahenta zagranicznego, że przepisy danego państwa członkowskiego zezwalają na stosowanie uproszczenia przewidzianego dla magazynu konsygnacyjnego, nie jest wystarczające, a tym samym
  • istnieje ryzyko zastosowania stawki krajowej dla całości dostaw realizowanych przez magazyn.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa