pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nocleg i gastronomia to nie organizacja szkolenia

TLA Kancelaria > VAT > Nocleg i gastronomia to nie organizacja szkolenia

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej dokonał rozliczenia podatku od towarów i usług w wysokości odmiennej od zadeklarowanej przez Spółkę. Między innymi zakwestionował prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT, dokumentujących usługi organizacji szkoleń oraz konferencji.

Argumentował, iż na podstawie wyjaśnień udzielonych przez wystawców faktur oraz przedłożonych specyfikacji i kosztorysów ustalił, że:

  • szkolenia były organizowane faktycznie przez pracowników Spółki oraz zaproszonych prelegentów,
  • pozostałą część organizacji szkolenia Spółka zleciła firmom prowadzącym działalność w tym zakresie, a faktury przez nie wystawione w rzeczywistości dotyczyły zakupu różnego rodzaju usług noclegowych i gastronomicznych.

Sprawa trafiła ostatecznie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 11 lutego 2016 r. o sygn. I FSK 1668/14 oddalił skargę Spółki.

NSA analizując zagadnienie świadczeń złożonych nie zgodził się z argumentacją Skarżącej, że nabyte przez nią usługi należy kwalifikować, jako usługi pomocnicze w pełni zależne od organizowanego przez Spółkę szkolenia.

Sąd wskazał, że usługi noclegowe i gastronomiczne:

  • nie wykazywały ścisłego powiązania z usługą szkoleniową i w sensie gospodarczym nie tworzyły z nią jednej całość, a ich rozdzielenie nie ma sztucznego charakteru, dlatego
  • Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT od faktur w części dokumentującej przedmiotowe usługi.

Niekorzystny dla podatników wyrok NSA jest pierwszym nakazującym „wydzielać” usługi noclegowe i gastronomiczne z faktury za usługi szkoleniowe. Powstaje pytanie, czy zapadłe orzeczenie wynika ze specyfiki badanej przez Sąd sprawy, czy mamy do czynienia z kształtowaniem się nowej linii orzeczniczej w przedmiotowej kwestii.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa