pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nowe przepisy BHP dotyczące pracy przy komputerze

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Nowe przepisy BHP dotyczące pracy przy komputerze

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wprowadza zmiany, które pracodawcy będą zobowiązani wdrożyć w odniesieniu do: 

 • istniejących stanowisk pracy – w terminie 6 miesięcy (tj. do 17 maja 2024 r.), 
 • stanowisk pracy utworzonych po 17 listopada 2023 r. – na bieżąco. 

Obowiązek zapewnienia pracownikom szkieł kontaktowych 

Do tej pory pracodawca zobowiązany był zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy komputerze. Nowelizacja rozporządzenia rozszerza ten obowiązek również o szkła kontaktowe: 

 • informacja, czy dany pracownik potrzebuje okularów, czy też szkieł kontaktowych, powinna wynikać z zaleceń lekarskich; 
 • regulacje dotyczące kwoty i częstotliwości dofinansowania powinny być zawarte w dokumentacji wewnętrznej pracodawcy.  

Praca na stanowiskach wyposażonych w laptopy 

W przypadku, gdy na danym stanowisku pracy używany jest laptop, pracodawca ma obowiązek wyposażyć je w urządzenia zapewniające ergonomię pracy: 

 • monitor stacjonarny 

 lub  

 • podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu,  

– oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

Obowiązek zapewnienia powyższego wyposażenia ziści się, gdy pracownik pracuje przy laptopie przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.  

O tym, czy dane stanowisko pracy zostanie wyposażone w dodatkowy monitor, czy też w podstawkę pod laptopa, decyduje pracodawca (nie jest związany wnioskiem pracownika). 

Co istotne — przepisy te dotyczą także pracowników, którzy są zatrudnieni w ramach pracy zdalnej. Jeżeli pracownik, który pracuje zdalnie, korzysta z własnego monitora – pracodawca powinien uwzględnić ten fakt w ramach wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu z tytułu wykonywania pracy zdalnej. 

Inne obowiązki pracodawcy 

Nowelizacja wprowadza także inne obowiązki dla pracodawców w zakresie wyposażenia stanowiska pracy z komputerem: 

 • krzesła użytkowane przez pracowników, którzy pracują przy komputerze, muszą posiadać regulowane podłokietniki, 
 • na wniosek pracownika pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi podnóżek, 
 • na wniosek pracownika pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi uchwyt na dokumenty, który posiada regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika, jeżeli pracownik podczas wykonywania pracy musi korzystać z dokumentów. 

Obowiązek informacyjny 

Istotnym skutkiem wprowadzonych zmian będzie konieczność dokonania przez pracodawców aktualizacji dokumentacji wewnętrznej, tj.: 

 • informacji o warunkach wykonywania pracy zdalnej, 
 • oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, 
 • zobowiązania pracownika do ich przestrzegania.  

Co więcej, pracodawca będzie musiał poinformować pracownika o nowych wymaganiach, jakie ma spełniać stanowisko pracy przy komputerze i odebrać od pracownika oświadczenie, że jego miejsce pracy zdalnej spełnia znowelizowane wymagania BHP. 

Służymy pomocą w przygotowaniu odpowiednich zapisów w dokumentacji pracowniczej – zapraszamy do kontaktu. Nasze wsparcie pozwoli Państwu na szybkie i sprawne przejście przez proces dostosowania dokumentów. 

Radca prawny, od 2021 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, niemniej jednak doświadczenie zdobywała już wcześniej, współpracując z wrocławskimi kancelariami. Absolwentka kierunków prawo i filologia polska Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2023 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym oraz prawie pracy. Uczestniczyła też w licznych projektach z innych dziedzin prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami zajmującymi się odszkodowaniami, błędami medycznymi, prawem oświatowym oraz obsługą podmiotów prywatnych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa