pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nowe zasady dokumentacji WDT – problemy praktyczne

TLA Kancelaria > VAT > Nowe zasady dokumentacji WDT – problemy praktyczne

W niniejszym alercie chcemy zwrócić uwagę na wątpliwości i problemy praktyczne, jakie mogą pojawić się po 1 stycznia 2020 r. w związku z wejściem w życie nowych warunków umożliwiających stosowanie stawki 0% przy WDT. Dlatego warto już dziś zainteresować się tematem WDT, niż narażać się na nerwowe działania w styczniu.

Poniżej przykładowe wątpliwości i pytania, jakie mogą się pojawić:

Wątpliwość nr 1

Obecnie art. 42 ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT brzmi:

„Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

  • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej”od 1.01.2020 r. zostaną tu dodane wyrazy: „który nabywca podał podatnikowi”.
  • Pojawia się pytanie, co rozumieć przez to, że nabywca ma „podać” dostawcy swój nr VAT-UE? Czy dostawca będzie musiał posiadać jakiś dokument potwierdzający otrzymanie nr VAT-UE (mail / dokument papierowy)?

 Wątpliwość nr 2

 W przypadku, gdy transport będzie organizowany przez nabywcę – dostawca będzie musiał otrzymać w określonym terminie „pisemne oświadczenie nabywcy” potwierdzające wysyłkę / transport.

  • Jak rozumieć sformułowanie „pisemne”? Tylko podpisane własnoręcznie? A podpis elektroniczny? Czy nadal będą akceptowane interpretacje polskich organów, że wystarczające jest np. mailowe oświadczenie?

Wątpliwość nr 3

 Jednym z akceptowanych dokumentów odnoszących się do wysyłki lub transportu będzie „podpisany list przewozowy CMR”.

  • Czy musi być podpisany zarówno przez nadawcę jak i przez przewoźnika?

 Wątpliwość nr 4

 Jednym z dokumentów potwierdzających WDT, wskazanych przez ustawodawcę, będzie „polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów”.

  • Zazwyczaj przewoźnicy nie ubezpieczają konkretnego transportu / przewozu, ale posiadają ogólną polisę ubezpieczeniową na konkretny okres czasu (obejmują wszystkie przewozy dokonane w tym okresie). Natomiast w przepisie jest mowa o polisie „w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów” – może to sugerować, że polisa ma odnosić się do konkretnego transportu… Czy zatem taka ogólna polisa będzie akceptowana?

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa