pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nowelizacja obowiązków dotyczących JPK

TLA Kancelaria > VAT > Nowelizacja obowiązków dotyczących JPK

Znajdujący się obecnie na etapie prac w Senacie projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (z dnia 13 maja 2016 r., tekst ustawny dostępny pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=367), oprócz wprowadzenia tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, wprowadza bardzo znaczące zmiany dla przedsiębiorców w zakresie raportowania danych w formie Jednolitych Plików Kontrolnych (dalej: JPK).

Choć na dobrą sprawę przepisy dotyczące JPK jeszcze nie weszły w życie (art. 193a Ordynacji podatkowej regulujący tę kwestie będzie obowiązywał dużych przedsiębiorców dopiero od 1 lipca 2016 r.), polski ustawodawca już teraz zadecydował się na rozszerzenie obowiązków raportowych. Zgodnie z projektem, wprowadzającym do Ordynacji podatkowej art. 82 §1b, podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego:

  • do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
  • w strukturze logicznej właściwej dla JPK
  • za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Przepisy przejściowe dotyczące powyższej nowelizacji zawierają także nowe terminy jej wejścia w życie i zgodnie z nimi:

  • duże przedsiębiorstwa już od 1 lipca 2016 r. będą musiały miesięcznie raportować ewidencję zakupu i sprzedaży VAT w formie JPK,
  • u średnich i małych przedsiębiorstw obowiązek ten zostanie przesunięty na 1 stycznia 2017 r. (co stanowi przyspieszenie, albowiem nowelizacja wprowadzająca JPK zakładała raportowanie danych w formie JPK dla tych przedsiębiorców dopiero od 1 lipca 2018 r.),
  • z kolei mikroprzedsiębiorców obowiązek ten obejmie od 1 stycznia 2018 r.

Zwracamy uwagę, że choć powyższy projekt znajduje się na etapie prac w Senacie, to już teraz należy założyć, że z dużym prawdopodobieństwem wejdzie on w życie właśnie w takiej formie.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa