pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Numerowanie faktur selfbillingowych

TLA Kancelaria > VAT > Numerowanie faktur selfbillingowych

Ustawa o VAT w art. 106d wprowadza możliwość tzw. „samofakturowania” (self billing) polegającego na:

  • wystawianiu faktur przez podmiot nabywający towary lub usługi od podatnika,
  • wówczas podmiot ten wystawia faktury w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi.

Podczas stosowania tej procedury w praktyce pojawiają się wątpliwości, czy faktury selfbillingowe wystawiane przez nabywcę towarów powinny posiadać numer kolejny nadany zgodnie z numeracją przyjętą przez:

  • faktycznego wystawcę faktury (nabywca towarów), czy
  • podatnika, w imieniu i na rzecz którego wystawiana jest faktura (dostawca towarów).

Numeracja faktur powinna być tak ustalona, aby:

  • zapewnić ciągłość ewidencjonowania wystawianych faktur poprzez ich kolejne numerowanie, jak również umożliwić identyfikację danej faktury,
  • a „kolejny numer” nadany w ramach jednej lub więcej serii należy rozumieć w ten sposób, iż kolejno następującym po sobie fakturom należy nadawać numery w porządku chronologicznym.

W związku z tym, że za prawidłowość wystawienia faktury odpowiada jej wystawca (nabywca towarów) – w przypadku samofakturowania:

  • faktury powinny posiadać numer zgodny z numeracją przyjętą przez wystawcę, czyli podmiot nabywający towary.

Podkreślić należy, że dotyczy to nawet takiej sytuacji, w której wystawca wystawia dokumenty o numerach 1, 2, 3, 4 (…), przy czym np. tylko numery 2 i 4 dotyczą sprzedaży dokonanej przez dany podmiot. To prowadzi do sytuacji, że dany sprzedawca będzie posiadał faktury z pominięciem kolejnego numeru porządkowego.

Prawidłowość tego stanowiska potwierdza również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 listopada 2016 r. sygn. 2461-IBPP2.4512.749.2016.1.IK.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa