pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Objaśnienia podatkowe w zakresie WHT.

TLA Kancelaria > CIT > Objaśnienia podatkowe w zakresie WHT.

Na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany długo wyczekiwany „Projekt objaśnień podatkowych z dnia 19 czerwca 2019 r.” w zakresie zasad poboru podatku u źródła. W dokumencie wskazano, że nie jest to ostateczna wersja objaśnień – wersja ostateczna zostanie opublikowana po zakończeniu konsultacji podatkowych. Jednak wskazano, że kierunek wyjaśnień zaprezentowany w analizowanym projekcie nie powinien ulegać zmianom na niekorzyść adresatów przepisów z zakresu podatku u źródła.

Wyjaśnienia, w głównej mierze, mają charakter dość ogólny i nie rozwiewają wszystkich wątpliwości związanych z nowymi zasadami poboru WHT.

Z ciekawszych kwestii, które zostały wyjaśnione w objaśnieniach to przykładowo kwestia:

  • wypłaty na rzecz spółki osobowej – w przypadku wypłat dokonywanych na rzecz spółki osobowej (niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) z uwagi na transparentność podatkową spółki, w celu liczenia limitu 2 mln zł należy sumować wypłaty dokonywane na rzecz podatników (wspólników tej spółki osobowej, będących podatnikami podatków dochodowych),
  • rok podatkowy płatnika inny niż rok kalendarzowy – gdy np. rok podatkowy płatnika rozpoczął się w 2018 r. i skończy w trakcie 2019 r., dla płatności dokonanych na rzecz podatników od 01.01.2019 r. do końca tego roku podatkowego limit wypłat wynosi 2 mln zł. We wskazanym przykładzie, limit wypłat będzie liczony na nowo dla każdego kolejnego roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 1.01.2019 r.

Wyjaśnienia sporo uwagi poświęcają kwestii rzeczywistego właściciela i dochowaniu należytej staranności:

  • wynika z nich, że płatnicy WHT, aby nie pobierać WHT / korzystać ze zwolnienia / niższej stawki WHT na podstawie UPO – muszą bardzo szczegółowo „prześwietlić” swojego kontrahenta i zasady, na jakich przeprowadzana jest dana transakcja,
  • co więcej „w przypadku wypłaty należności pomiędzy podmiotami powiązanymi należy oczekiwać wyższych standardów należytej staranności, niż w relacjach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi”,
  • a odmowa udostępnienia odpowiednich dokumentów przez podmioty z tej samej grupy kapitałowej nie może być uzasadnieniem dla obniżenia standardu należytej staranności w odniesieniu do wypłat należności między takimi podmiotami.

Powyższe pokazuje, że przeprowadzanie audytów w zakresie WHT powinno stać się normą u płatników WHT. Tym bardziej, że w objaśnieniach wprost wskazano, że dołączenie raportu doradcy podatkowego z przeprowadzenia audytu w zakresie dochowania należytej staranności może uczynić postępowanie o zwrot WHT bardziej efektywnym i w rezultacie pozwolić na szybsze dokonanie zwrotu. Taki raport będzie z pewnością również świadczył o dochowaniu należytej staranności analogicznie w innych obszarach – np. w przypadku występowania z wnioskiem o opinię, czy po prostu korzystania z preferencji podatkowych w WHT.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa