pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Od 2020 r. nowe warunki dla stawki 0% przy WDT

TLA Kancelaria > VAT > Od 2020 r. nowe warunki dla stawki 0% przy WDT

Zmiany związane ze stosowaniem stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) wynikają z dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r. (dalej: dyrektywa) zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE oraz z rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. (dalej: rozporządzenie zmieniające).

Uzyskanie nr VAT UE nabywcy

 • aktualnie warunek rejestracji VAT UE nabywcy stanowi jedynie tzw. przesłankę formalną, czyli brak posiadania nr VAT UE nabywcy nie przekreśla możliwości stosowania stawki 0%,
 • od 1 stycznia 2020 r. ulegnie to zmianie – dostawca będzie mógł zastosować stawkę 0%, o ile będzie posiadał nr VAT UE nabywcy (przesłanka materialna).

Złożenie prawidłowej informacji podsumowującej

 • obowiązek złożenia informacji podsumowującej (VAT-UE), w której zostanie prawidłowo wykazane WDT będzie warunkiem stosowania stawki 0%,
 • obecnie jest to jedynie warunek formalny – od jego spełnienia nie zależy prawo do stosowania stawki 0%.

Dokumenty potwierdzające dostawę

 • aktualnie podatnicy dysponują pewną swobodą w gromadzeniu dokumentów potwierdzających WDT,
 • od 1 stycznia 2020 r. swoboda ta zostanie znacznie ograniczona – pojawi się obowiązek posiadania co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających transport lub wysyłkę, które zostały wystawione przez dwa niezależne podmioty (niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy) – katalog tych dokumentów jest zawarty w rozporządzeniu,
 • dodatkowo – jeśli transport jest organizowany przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz – dostawca będzie musiał otrzymać w określonym terminie, pisemne oświadczenie nabywcy potwierdzające wysyłkę / transport.

W praktyce, z punktu widzenia podatników dokonujących WDT, zmiany te spowodują konieczność:

 • każdorazowego otrzymania od nabywcy nr VAT UE,
 • pilnowania poprawnego złożenia informacji VAT-UE,
 • gromadzenia odpowiednich dokumentów, ściśle określonych w przepisach unijnych.

Co zrobić, żeby przygotować się do zmian?

Na ten moment, należałoby przede wszystkim zapoznać się z nowymi zasadami dokumentacji:

 • przeanalizować, czy gromadzone na dzień dzisiejszy dokumenty będą wystarczające do sprostania nowym wymogom,
 • a jeśli nie, to wdrożyć procedury umożliwiające sprostanie nowym warunkom – przykładowo: przygotować wzór oświadczenia nabywcy, ustalić jakie dokumenty będą gromadzone, zaplanować prawidłowy i terminowy obieg tych dokumentów, itp.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa