pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Odwrotne obciążenie – zmiany od 1 lipca 2015 r.

TLA Kancelaria > VAT > Odwrotne obciążenie – zmiany od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia:

 1. Rozszerzono katalog towarów objętych mechanizmem o takie towary jak:
 • towary z kategorii stali,
 • towary z kategorii złota,
 • telefony komórkowe,
 • komputery przenośne (tablety, notebooki, laptopy),
 • konsole do gier wideo,
 • nieobrobione plastycznie metale nieżelazne (aluminium, ołów, cynk, cyna, nikiel).
 1. Ograniczono stosowanie odwrotnego obciążenia wobec dostaw tylko pomiędzy podatnikami VAT czynnymi.
 1. Wprowadzono limit kwotowy dla stosowania odwrotnego obciążenia w wysokości 20 000 zł netto – oznacza to, że dopiero w przypadku przekroczenia wskazanej kwoty w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT należnego.

Jednolita gospodarczo transakcja jest to transakcja, która:

 • obejmuje umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów (elektroniki wymienionej w załączniku nr 11 do ustawy o VAT), nawet jeśli są one dokonywane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawionych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy,
 • obejmuje więcej niż jedna umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami.

Minister Finansów w broszurze dot. zmian w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, dostępnej pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3160814/Broszura-zmiany+w+zakresie+odwroconego+VAT.pdf wskazuje przykłady transakcji, których nie uznaje się za jednolitą gospodarczo transakcję, czyli transakcje, które powinny być rozliczane odrębnie – m.in. dostawy dokonywane na podstawie odrębnych umów:

 • zakup 15 lipca o wartości 15 tys. zł
 • zakup 10 sierpnia o wartości 25 tys. zł
 • zakup 31 sierpnia o wartości 5 tys. zł
 • zakup 20 listopada o wartości 28 tys. zł

Podkreślenia wymaga, że pojawiają się pomiędzy kontrahentami propozycje zawarcia umów o współpracę/umów ramowych/porozumień do zamówień, które to porozumienia mają na celu:

 • zaplanowanie wartości dostaw sprzętu elektronicznego (powyżej 20 tys. zł),
 • zobowiązanie nabywcy do rozliczenia podatku VAT należnego (już od pierwszej dostawy).

MF uznaje, że zawarcie tego typu umowy/porozumienia należy uznać za jednolitą gospodarczo transakcję.

Podkreślenia wymaga również, że zdaniem MF, nawet jeśli dostawy ostatecznie nie przekroczą kwoty 20 tys. zł nie ma konieczności korygowania wcześniejszych rozliczeń.

Jeśli natomiast w umowie ramowej nie określono wartości planowanych dostaw – poszczególne dostawy należy oceniać indywidualnie:

 • dostawy powyżej 20 000 zł – należy rozliczać mechanizmem odwrotnego obciążenia,
 • dostawy poniżej 20 000 zł – powinny być rozliczane na zasadach ogólnych, ale jeśli okoliczności realizacji dostaw będą nietypowe (będą odbiegać od okoliczności lub warunków zwykle występujących w danym obrocie) – rozliczenie takich dostaw powinno być objęte odwrotnym obciążeniem.

Wskazać należy, że nie można wykluczyć, że organy podatkowe będą interpretować odmiennie niż MF nowo obowiązujące przepisy.

 1. Wprowadzono obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27) – oznacza to, że dokonujący dostawy lub świadczenia usług zobowiązany do złożenia informacji podsumowującej, dla transakcji w stosunku do których rozliczenia podatku należnego dokonuje nabywca.

Informację składa się tylko za okres rozliczeniowy do 25 miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiły transakcje z mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Jeśli dokonywane są korekty sprzedaży rozliczanej odwrotnym obciążeniem – konieczne jest skorygowanie informacji, za okres, w którym dokonano korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie odwrotnego obciążenia:

 • od 1 lipca 2015 r. obowiązują również nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,
 • wzory deklaracji obowiązujące do 30 czerwca 2015 r. mogą być stosowane do końca 2015 r. o ile nie będą realizować transakcji, dla których podatek należy rozlicza nabywca.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa