pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Opodatkowanie wynagrodzenia komandytariusza za prowadzenie spraw spółki

TLA Kancelaria > Inne > Opodatkowanie wynagrodzenia komandytariusza za prowadzenie spraw spółki

W stanie faktycznym będącym przedmiotem oceny przez Ministra Finansów, komandytariusz spółki komandytowej był jedynym wspólnikiem prowadzącym sprawy spółki, w związku z czym zgodnie z zapisami umowy spółki przyznano mu co miesięczne wynagrodzenie za prowadzenie jej spraw.

W związku z powyższym po stronie komandytariusza powstała wątpliwość, do jakiego źródła przychodów zakwalifikować przedmiotowe wynagrodzenie i w konsekwencji, czy będzie on zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Organ podatkowy dokonując przeglądu źródeł przychodów wskazanych w ustawie o PIT, zauważył w szczególności, że przedmiotowego wynagrodzenia nie można zakwalifikować jako przychodu osiąganego:

  • z działalności wykonywanej osobiście, w szczególności Minister Finansów zauważył, że w spółce komandytowej prowadzenie spraw spółki przez jej wspólnika nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o zarządzanie spółką;
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, jak zauważył organ, wynagrodzenie komandytariusza otrzymywane z tytułu prowadzenia spraw spółki, należy zakwalifikować jako przychody z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1, w powiązaniu z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Istotne znaczenie ma fakt, że przychód z innych źródeł nie podlega opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego (brak zaliczek na podatek dochodowy). Tym samym będzie on podlegać rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym, wraz z innymi dochodami uzyskanymi w danym roku podatkowym i opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

W konsekwencji wydanej przez Ministra Finansów interpretacji:

  • opodatkowanie wynagrodzenia komandytariusza nastąpi na zasadach ogólnych (brak możliwości opodatkowania według stawki liniowej 19%), jednak
  • wystąpi brak obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu omawianego przychodu.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa