pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Paliwo w ryczałcie od samochodów

TLA Kancelaria > Inne > Paliwo w ryczałcie od samochodów

Od 2015 r. obowiązują przepisy określające w sposób ryczałtowy przychody pracowników z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych. Wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi ustalona jest w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Organy podatkowe: paliwo poza ryczałtem

Problematyczna jednak okazała się kwestia rozliczania paliwa. Organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych zgodnie uznają, że ryczałt obejmuje jedynie:

  • udostępnienie pracownikowi samochodu do celów prywatnych oraz
  • koszty stałe utrzymania samochodu, w tym: opłata rejestracyjna, opłata za przeglądy, składki na ubezpieczenie, koszty napraw i serwisów.

Natomiast, w sytuacji gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki na paliwo wykorzystywane w innych celach niż służbowe, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać według cen rynkowych.

WSA: paliwo w ryczałcie

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15 przyjął stanowisko korzystne dla podatników uznając, że:

  • określony kwotowo ryczałt obejmuje swym zakresem również wydatki na paliwo, zatem
  • poniesionych przez pracodawcę wydatków na paliwo zużyte do celów prywatnych nie należy dodatkowo zaliczać do przychodu pracownika.

Za taką wykładnią, zdaniem WSA, przemawiają poniżej wskazane argumenty:

  • skoro ryczałt obejmuje „wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych” w zakresie tym mieści się zarówno używanie tego samochodu a także ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających jego używanie – nie ma zatem żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków – jakim są wydatki na paliwo – uznać za stanowiący odrębne świadczenie,
  • wynika to również z konstrukcji określania wysokości ryczałtu – racjonalny ustawodawca wiążąc wartość ryczałtu ze zużyciem paliwa nie chciał jednocześnie wyłączyć z niego wydatków na paliwo,
  • skoro intencją towarzyszącą ustawodawcy podczas wprowadzania przepisów o ryczałtowym określaniu przychodów pracownika było uproszczenie obowiązków pracodawcy w zakresie ustalania przychodu, to konieczność odrębnego i skomplikowanego ustalania kosztów zużycia paliwa nie realizowałaby tego założenia.

Wyrok jest, co prawda nieprawomocny, ale być może rozpocznie korzystną dla podatników linię orzeczniczą.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa