pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Paliwo w ryczałcie od samochodów

TLA Kancelaria > Inne > Paliwo w ryczałcie od samochodów

Od 2015 r. obowiązują przepisy określające w sposób ryczałtowy przychody pracowników z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych. Wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi ustalona jest w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Organy podatkowe: paliwo poza ryczałtem

Problematyczna jednak okazała się kwestia rozliczania paliwa. Organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych zgodnie uznają, że ryczałt obejmuje jedynie:

  • udostępnienie pracownikowi samochodu do celów prywatnych oraz
  • koszty stałe utrzymania samochodu, w tym: opłata rejestracyjna, opłata za przeglądy, składki na ubezpieczenie, koszty napraw i serwisów.

Natomiast, w sytuacji gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki na paliwo wykorzystywane w innych celach niż służbowe, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać według cen rynkowych.

WSA: paliwo w ryczałcie

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15 przyjął stanowisko korzystne dla podatników uznając, że:

  • określony kwotowo ryczałt obejmuje swym zakresem również wydatki na paliwo, zatem
  • poniesionych przez pracodawcę wydatków na paliwo zużyte do celów prywatnych nie należy dodatkowo zaliczać do przychodu pracownika.

Za taką wykładnią, zdaniem WSA, przemawiają poniżej wskazane argumenty:

  • skoro ryczałt obejmuje „wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych” w zakresie tym mieści się zarówno używanie tego samochodu a także ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających jego używanie – nie ma zatem żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków – jakim są wydatki na paliwo – uznać za stanowiący odrębne świadczenie,
  • wynika to również z konstrukcji określania wysokości ryczałtu – racjonalny ustawodawca wiążąc wartość ryczałtu ze zużyciem paliwa nie chciał jednocześnie wyłączyć z niego wydatków na paliwo,
  • skoro intencją towarzyszącą ustawodawcy podczas wprowadzania przepisów o ryczałtowym określaniu przychodów pracownika było uproszczenie obowiązków pracodawcy w zakresie ustalania przychodu, to konieczność odrębnego i skomplikowanego ustalania kosztów zużycia paliwa nie realizowałaby tego założenia.

Wyrok jest, co prawda nieprawomocny, ale być może rozpocznie korzystną dla podatników linię orzeczniczą.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Finansowanie imprez integracyjnych dla pracowników ze środków ZFŚS 
6 grudnia 2023
Fundacja rodzinna a kryptowaluty 
5 grudnia 2023
Nowe przepisy BHP dotyczące pracy przy komputerze
30 listopada 2023

Archiwa