pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Polski Ład 3.0 a transakcje „rajowe” 

TLA Kancelaria > Ceny transferowe > Polski Ład 3.0 a transakcje „rajowe” 

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw („Polski Ład 3.0.”) planowane są zmiany dotyczące obowiązków związanych z tzw. „bezpośrednimi” oraz „pośrednimi” transakcjami „rajowymi”: 


1. Zwiększenie limitów 

  • Transakcje „bezpośrednie” z podmiotami z raju podatkowego – 200 000 PLN netto (do tej pory – 100 000 PLN netto); 
  • Transakcje „pośrednie” z podmiotami z raju podatkowego (de facto limit obligujący do rozpoczęcia weryfikacji drugiej strony transakcji powiązanej/niepowiązanej, uprzednio jeden limit 500 000 PLN netto): 
    • 2 500 000 PLN netto – transakcje towarowe; 
    • 2 500 000 PLN netto – transakcje finansowe; 
    • 500 000 PLN netto – pozostałe transakcje. 

2. Transakcje „polskie” – obowiązek po stronie otrzymującego należność 

Projekt wskazuje, że obowiązek sporządzenia dokumentacji w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami z siedzibą w Polsce, będzie ciążył na podmiocie otrzymującym należność (sprzedawcy). Oznacza to, że ciężar weryfikacji i ewentualnego sporządzenia dokumentacji zostanie przerzucony na drugą stronę transakcji (rozumienie obecnych przepisów zakłada, że weryfikacji dokonuje podmiot, który wypłaca należność).  


3. Wyłączenie przepisów 

Obowiązki w zakresie „pośrednich transakcji rajowych” nie będą stosowane, jeżeli podatnik: 

  • nie dokonuje związanych z otrzymaną należnością rozliczeń z podmiotem z raju podatkowego lub 
  • nie jest powiązany z podmiotem z raju podatkowego.  

Ustalenie powyższych kwestii w praktyce nadal będzie wiązało się z przeprowadzaniem weryfikacji drugiej strony transakcji.  


4. Możliwość stosowania zmian od 2021 

Podatnicy będą mogli stosować nowe regulacje już dla roku podatkowego 2021 (a więc „retrospektywnie”).  


Wskazane powyżej przepisy, pomimo nazywanych je przez MF „upraszczającymi”, można podsumować następująco: „sztuka dla sztuki” – nadal bowiem należy przeprowadzać żmudną weryfikację drugiej strony transakcji, nadal próg dla transakcji usługowych wynosi jedyne 500 tys. PLN (nakład pracy/obowiązków nadal jest niewspółmiernie wysoki co do ewentualnych ryzyk po stronie MF). Z kolei z MF już płyną informacje, że projekt jeszcze będzie korygowany… 

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa