pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Polski Ład a zmiany w WHT – stosowanie mechanizmu pay&refund czy innej alternatywy?

TLA Kancelaria > WHT > Polski Ład a zmiany w WHT – stosowanie mechanizmu pay&refund czy innej alternatywy?

Polski Ład nowelizuje przepisy w podatku u źródła (WHT), o których pisaliśmy tutaj1.  

Zmiany dotyczą m.in. mechanizmu pay&refund i „uderzają” w podmioty, które od 1 stycznia 2022 r. będą: 

 • wypłacać należności z tytułu m.in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych – należności o charakterze biernym
 • a suma wypłat z tytułu powyższych należności dokonywanych w jednym roku podatkowym na rzecz tego samego podatnika będącego zagranicznym podmiotem powiązanym przekroczy 2 mln zł. 

W takiej sytuacji: 

 • płatnik będzie musiał pobrać WHT od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł wg stawki 19% lub 20%; 
 • a dopiero po jego pobraniu podatnik lub płatnik (jeśli poniósł ciężar ekonomiczny podatku) będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku (zgodnie ze zwolnieniem lub niższą stawką).  

Podmioty zostaną zatem pozbawione środków (zmniejszy się ich płynność finansowa), które po czasie mogą być im zwrócone. Do tego momentu to jednak organ będzie dysponentem środków i co do zasady będzie miał do 6 miesięcy na ich zwrot.


Czy można ominąć konieczność zapłaty podatku? 

Tak, wskazujemy na dwa sposoby: 

 1. złożenie oświadczenia płatnika pozwalającego na wyłączenie mechanizmu pay&refund (na płatniku ciąży obowiązek weryfikacji możliwości stosowania preferencji/zwolnienia – zagrożony sankcją KKS do niemal 29 mln zł w 2022 r.) lub
 1. wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu preferencji (na organie ciąży obowiązek oceny możliwości stosowania preferencji/zwolnienia). 

Opinia o stosowaniu preferencji – dlaczego warto?  

 • Płatnik nie będzie musiał pobierać podatku od objętych opinią płatności korzystających ze zwolnień z WHT; 
 • raz uzyskana opinia posłuży co do zasady przez 3 lata; 
 • wniosek o jej wydanie składa się elektronicznie; 
 • opłata od wniosku – 2000 zł; 
 • obowiązek oceny możliwości stosowania preferencji/zwolnienia spoczywa na organie, natomiast podatnik/płatnik musi dostarczyć wniosek (fakty przedstawione we wniosku muszą być zgodne z prawdą) wraz ze zgodną z oryginałem dokumentacją i jest wolny od odpowiedzialności; 

przy czym: 

 • konieczne jest spełnienie warunków wskazanych w ustawie o CIT (stosowanie zwolnienia) lub warunków zastosowania UPO (stosowanie preferencji); 
 • czas oczekiwania na wydanie opinii – do 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku do organu.  

W związku z powyższym, złożenie wniosku o wydanie opinii o stosowaniu może być sposobem na spokojniejszy sen podmiotów, które: 

 1. unikną ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej w razie niespełnienia warunków dla stosowania zwolnienia; 
 1. uzyskana opinia posłuży im stosunkowo długo; 
 1. zachowają większą płynność.  

Podmiotom planującym wypłatę w 2022 r. należności z tytułu m.in. dywidend rekomendujemy zatem rozważenie „zaopatrzenia” się w taką opinię już teraz, tak by mogła mieć zastosowanie już dla wypłacanych w czerwcu należności. 

W przypadku zainteresowania pomocą w uzyskaniu opinii zapraszamy do kontaktu. 

[1] Polski Ład – jakie zmiany wprowadza w WHT?

Absolwentka studiów ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Co roku nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyróżniające się wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w projektach z zakresu CIT, zajmując się w szczególności cenami transferowymi i podatkiem u źródła.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa