pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Polski Ład – jakie zmiany wprowadza w WHT?

TLA Kancelaria > WHT > Polski Ład – jakie zmiany wprowadza w WHT?

Czy projektowane zmiany spowodują, że odraczane przepisy dotyczące WHT refund w końcu wejdą w życie? 

Opublikowany projekt Polskiego Ładu zawiera istotną modernizację przepisów dotyczących podatku u źródła (dalej: WHT). Poniżej prezentujemy zawarte w projekcie zmiany, które przede wszystkim dotyczą zasad stosowania procedury WHT refund: 

 

  1. Procedura WHT refund:  

  • nie będzie stosowana w przypadku usług niematerialnych, a jedynie do wypłat z tytułu odsetek, należności licencyjnych i dywidend; 
  • będzie dotyczyć jedynie wypłat należności do podmiotów powiązanych; 
  • nie będzie stosowana do spółek będących polskimi rezydentami podatkowymi. 

 

2. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględniane będą powiazania między płatnikiem i podatnikiem 

  • wielokrotnie wskazywaliśmy, że zgodnie z projektem objaśnień MF z 19 czerwca 2019 r., w przypadku wypłat należności pomiędzy podmiotami powiązanymi należy oczekiwać wyższych standardów należytej staranności; 
  • projekt ustawy uwzględnia powyższe, wskazując, że przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika oraz powiązania płatnika z podatnikiem. 

 

3. Opinia o stosowaniu zwolnienia zostanie zmieniona na opinię o stosowaniu preferencji 

  • obecnie opinia o stosowaniu zwolnienia dotyczy jedynie zwolnień przewidzianych w ustawie o CIT, natomiast zmiany mają na celu uzyskanie opinii również w przypadku stosowania obniżonej stawki WHT lub zwolnienia na podstawie UPO. 

 

4. Dodatkowo… 

  • w projekcie pojawił się przepis, który przewiduje stosowanie WHT refund do należności, które bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zostały zakwalifikowane do płatności podlegających tej procedurze (w tym kontekście przydałyby się wyjaśnienia, co autor miał na myśli). 

 

5. Oświadczenie płatnika, w przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, nie będzie musiało być podpisane przez wszystkich członków tego organu, a z zachowaniem zasad reprezentacji (przy czym nie jest dopuszczalne złożenie tego oświadczenia przez pełnomocnika). 

 

6. Zmieniona zostanie definicja rzeczywistego właściciela 

  • zmiana definicji zakłada jedynie usunięcie wskazania, że brak zobowiązania pośrednika, przedstawiciela, powiernika lub innego podmiotu do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi ma mieć charakter prawny lub faktyczny; 
  • niestety, w projekcie na próżno szukać zmiany dotyczącej trzeciej przesłanki definicji rzeczywistego właściciela, tj. wymogu prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. 

 

Na ostateczny kształt przepisów należy oczywiście jeszcze zaczekać, jednak z uwagi na powyższe istotne zmiany, należy zakładać, że odraczane przepisy dotyczące WHT refund w końcu wejdą w życie. 

 

Absolwentka studiów magisterskich administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywała w działach księgowości, dzięki czemu zdobyła wiedzę z zakresu rachunkowości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa