pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Program dobrowolnych odejść a PIT

TLA Kancelaria > Inne > Program dobrowolnych odejść a PIT

Przepisy ustawy o PIT wskazują, że opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkami wskazanymi w ustawie.

Jednym z tych wyjątków, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, jest otrzymanie odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 §1 Kodeksu pracy.

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. DD3.8201.1.2016.MCA wskazał, że:

Świadczenia, jakie pracownik otrzymuje w związku z dobrowolnym przystąpieniem do programu dobrowolnych odejść, nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

W ocenie MF w przypadku programu dobrowolnych odejść:

  • pracownik przystępuje do programu z własnej woli,
  • nie występuje popełnienie czynu niedozwolonego przez pracodawcę, czy też
  • nienależyte wykonanie zobowiązania przez pracodawcę,
  • otrzymane świadczenie jest formą rekompensaty za rezygnację z kontynuowania zatrudnienia.

Wobec tego, świadczenia otrzymywane przez pracownika w ramach programu dobrowolnych odejść nie są uznawane za odszkodowanie. Jak wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych – również na gruncie Kodeksu pracy przedmiotowe świadczenia nie są traktowane jak odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

Ministerstwo wskazuje, że aby świadczenie mogło skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest łącznie spełnienie poniższych warunków:

  • otrzymane świadczenie jest odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem,
  • otrzymanie świadczenia jest następstwem zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego/zawinionego przez pracodawcę,
  • do otrzymanego odszkodowania/zadośćuczynienia nie mają zastosowania wyłączenia wynikające z tego przepisu.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa