pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Przerwa w transporcie wyklucza eksport

TLA Kancelaria > VAT > Przerwa w transporcie wyklucza eksport

Spółka dokonała dostawy towarów na rzecz norweskiego kontrahenta. W przedmiotowej transakcji:

  • transport zorganizowany i dokonany był przez norweskiego kontrahenta na warunkach CPT,
  • towar najpierw został dostarczony do warsztatu w Kłajpedzie (terytorium UE), gdzie
  • został przetworzony (wykonano łączenia na obu końcach prętów),
  • następnie został wywieziony do Norwegii.

Spółka uważała, że przedmiotowa dostawa stanowi eksport w rozumieniu ustawy o VAT, dla której powinna być stosowana stawka 0%.

Zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne obu instancji nie podzieliły stanowiska Spółki. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 lutego 2017 r. o sygn. I FSK 628/15 wskazał, że

  • wywóz towarów z kraju poza obszar celny UE powinien nastąpić w ramach transportu zasadniczo o nieprzerwanym charakterze,
  • w sytuacji gdy transport zostaje przerwany na terytorium innego kraju UE i ponownie podjęty w okolicznościach wskazujących, że miejscem jego rozpoczęcia, w celu jego wywozu, jest ten inny kraj UE, brak jest podstaw do twierdzenia, że eksport towarów następuje z terytorium RP dla którego zastosowanie ma stawka 0%.

NSA powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo zaznaczył, że ciągłość transportu od chwili załadunku do przekroczenia granicy UE ma w pewnym sensie gwarantować, że po drodze towar nie zostanie zbyty, czy też przetworzony/ulepszony na terenie innego państwa UE bez zadeklarowania uprzedniej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Wyrok wpisuje się w orzecznictwo ukształtowane przez uchwałę siedmiu sędziów NSA z dnia 25 czerwca 2012 r. o sygn. I FPS 3/12 zgodnie, z którą nawet nieznaczna modyfikacja towaru może skutkować uznaniem, że transport nie miał charakteru nieprzerwanego.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa