pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Rozporządzenie MRiF – elementy dokumentacji „local file” (cz. 1)

TLA Kancelaria > TP > Rozporządzenie MRiF – elementy dokumentacji „local file” (cz. 1)

Projekt rozporządzenia uszczegóławiającego obligatoryjne elementy dokumentacji podatkowej („Local file”)

Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt Rozporządzenia uszczegóławiającego obligatoryjne elementy dokumentacji:

 • „Local file” (dla podmiotów generujących przychody lub koszty od 2 do 10 mln EUR);
 • „Master file” (dodatkowo dla podmiotów generujących przychody lub koszty powyżej 20 mln.

Ponadto MFiR wskazał, z jakich elementów powinna składać się analiza porównywalności – „benchmarking” (dodatkowo dla podmiotów generujących przychody lub koszty powyżej 10 mln EUR).

W pierwszej części cyklu alertów dotyczących omówienia regulacji Rozporządzenia prezentujemy uszczegółowienie obligatoryjnych elementów dokumentacji „local file”.

Do istotnych wniosków płynących z analizy Rozporządzenia należy zaliczyć:

 • MRiF zdecydowało się uszczegółowić poszczególne obligatoryjne elementy dokumentacji wskazane w art. 9a ust. 2b pkt 1) ustawy o CIT za pomocą katalogu otwartego, co oznacza, że w dokumentacji mogą pojawić się również inne elementy, nie wskazane w Rozporządzeniu.
 • od 1 stycznia 2017 r, obowiązkowa treść dokumentacji uległa znacznemu rozbudowaniu względem poprzedniego stanu prawnego.

Poniżej prezentujemy poszczególne elementy dokumentacji „local file” (Ustawa), które MRiF zdecydowało się uszczegółowić w Rozporządzeniu (Rozporządzenie):

Ustawa: Dokumentacja podatkowa obejmuje opis transakcji lub innych zdarzeń (…) zawierający:

Rozporządzenie: Informacje wymienione w art. 9a ust. 2b ustawy zawierają w szczególności:

Ustawa: dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji lub innych zdarzeń

Rozporządzenie: wartość transakcji lub innych zdarzeń między podatnikiem a podmiotami powiązanymi w danym roku podatkowym, wynikających z:

 • umowy lub innego dokumentu,
 • wystawionych i otrzymanych faktur oraz
 • dokonanych płatności dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń między podatnikiem a podmiotami powiązanymi, odrębnie dla każdej kategorii transakcji lub innych zdarzeń, z podziałem na państwa lub terytoria.

Ustawa: dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia

Rozporządzenie:

 • nazwy podmiotów powiązanych wraz z informacją o formie prawnej prowadzenia działalności,
 • dane adresowe (kraj, miasto, ulica, numer domu i lokalu wraz z informacją na temat strony internetowej),
 • numery identyfikacji podatkowej podmiotów powiązanych, lub jeżeli takich numerów nie posiadają innych numerów identyfikacyjnych,
 • informacja dotyczącą rodzaju powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 lub ust. 4 ustawy o CIT, między podmiotami powiązanymi dokonującymi tych transakcji lub ujmującymi te zdarzenia.

Ustawa: opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń, w tym:

 • funkcji wykonywanych przez podatnika (w pewnych przypadkach przez spółkę nie będąca osobą prawną) i podmioty z nimi powiązane,
 • angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk.

Rozporządzenie: opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń za dany rok podatkowy, wraz z:

 • wyjaśnieniami czy transakcja lub inne zdarzenie jest powiązane z inną transakcją lub innym zdarzeniem, oraz
 • zmian, jakie zaszły w tym zakresie w stosunku do poprzedniego roku podatkowego, w odniesieniu do wykonywanych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka,
 • w szczególności w związku z restrukturyzacją działalności firm powiązanych oraz transferu wartości niematerialnych, patentów, znaków towarowych między podmiotami powiązanymi.

Projekt obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Kodeks pracy
Nowe uprawnienia pracowników już niedługo w Kodeksie pracy 
23 marca 2023
„Benchmark Forum – cz. 9” – upływa termin ważności benchmarkingów – czas sięgnąć po produkt „Benchmarking 2023”  
21 marca 2023
VAT
MF rozważa wdrożenie procedury składu VAT (skład „inny  niż celny”)
15 marca 2023

Archiwa