pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Rozporządzenie MRiF – elementy dokumentacji „local file” (cz. 1)

TLA Kancelaria > TP > Rozporządzenie MRiF – elementy dokumentacji „local file” (cz. 1)

Projekt rozporządzenia uszczegóławiającego obligatoryjne elementy dokumentacji podatkowej („Local file”)

Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt Rozporządzenia uszczegóławiającego obligatoryjne elementy dokumentacji:

 • „Local file” (dla podmiotów generujących przychody lub koszty od 2 do 10 mln EUR);
 • „Master file” (dodatkowo dla podmiotów generujących przychody lub koszty powyżej 20 mln.

Ponadto MFiR wskazał, z jakich elementów powinna składać się analiza porównywalności – „benchmarking” (dodatkowo dla podmiotów generujących przychody lub koszty powyżej 10 mln EUR).

W pierwszej części cyklu alertów dotyczących omówienia regulacji Rozporządzenia prezentujemy uszczegółowienie obligatoryjnych elementów dokumentacji „local file”.

Do istotnych wniosków płynących z analizy Rozporządzenia należy zaliczyć:

 • MRiF zdecydowało się uszczegółowić poszczególne obligatoryjne elementy dokumentacji wskazane w art. 9a ust. 2b pkt 1) ustawy o CIT za pomocą katalogu otwartego, co oznacza, że w dokumentacji mogą pojawić się również inne elementy, nie wskazane w Rozporządzeniu.
 • od 1 stycznia 2017 r, obowiązkowa treść dokumentacji uległa znacznemu rozbudowaniu względem poprzedniego stanu prawnego.

Poniżej prezentujemy poszczególne elementy dokumentacji „local file” (Ustawa), które MRiF zdecydowało się uszczegółowić w Rozporządzeniu (Rozporządzenie):

Ustawa: Dokumentacja podatkowa obejmuje opis transakcji lub innych zdarzeń (…) zawierający:

Rozporządzenie: Informacje wymienione w art. 9a ust. 2b ustawy zawierają w szczególności:

Ustawa: dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji lub innych zdarzeń

Rozporządzenie: wartość transakcji lub innych zdarzeń między podatnikiem a podmiotami powiązanymi w danym roku podatkowym, wynikających z:

 • umowy lub innego dokumentu,
 • wystawionych i otrzymanych faktur oraz
 • dokonanych płatności dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń między podatnikiem a podmiotami powiązanymi, odrębnie dla każdej kategorii transakcji lub innych zdarzeń, z podziałem na państwa lub terytoria.

Ustawa: dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia

Rozporządzenie:

 • nazwy podmiotów powiązanych wraz z informacją o formie prawnej prowadzenia działalności,
 • dane adresowe (kraj, miasto, ulica, numer domu i lokalu wraz z informacją na temat strony internetowej),
 • numery identyfikacji podatkowej podmiotów powiązanych, lub jeżeli takich numerów nie posiadają innych numerów identyfikacyjnych,
 • informacja dotyczącą rodzaju powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 lub ust. 4 ustawy o CIT, między podmiotami powiązanymi dokonującymi tych transakcji lub ujmującymi te zdarzenia.

Ustawa: opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń, w tym:

 • funkcji wykonywanych przez podatnika (w pewnych przypadkach przez spółkę nie będąca osobą prawną) i podmioty z nimi powiązane,
 • angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk.

Rozporządzenie: opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń za dany rok podatkowy, wraz z:

 • wyjaśnieniami czy transakcja lub inne zdarzenie jest powiązane z inną transakcją lub innym zdarzeniem, oraz
 • zmian, jakie zaszły w tym zakresie w stosunku do poprzedniego roku podatkowego, w odniesieniu do wykonywanych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka,
 • w szczególności w związku z restrukturyzacją działalności firm powiązanych oraz transferu wartości niematerialnych, patentów, znaków towarowych między podmiotami powiązanymi.

Projekt obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa