pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Rozszerzenie obowiązków Country by Country Reporting

TLA Kancelaria > TP > Rozszerzenie obowiązków Country by Country Reporting

Zgodnie z ustawą o wymianie informacji z innymi Państwami z dnia 9 marca 2017 r. podatnicy będą zobowiązani do przekazania dokumentacji Contry by Country Reporting (dalej: CbCR) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 12 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego (rozpoczętego pomiędzy 31 grudnia 2015 r. – 1 stycznia 2017 r.), jeżeli:

  • jednostka dominująca grupy nie ma obowiązku przekazania informacji o grupie za sprawozdawczy rok obrotowy w państwie lub terytorium, w którym ma siedzibę lub zarząd, lub
  • organy państwa jednostki dominującej nie zobowiązały się do wymiany informacji o grupie podmiotów w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego, lub
  • państwo jednostki dominującej zawiesiło automatyczną wymianę informacji lub stale nie wywiązywało się z automatycznego przekazywania i powiadomiono o tym Spółkę.

Powiadomienie o podmiocie składającym CbCR

Podatnicy w Polsce będą dodatkowo zobowiązani do przekazania informacji do końca roku sprawozdawczego grupy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że:

  • są jednostką dominującą lub jednostką wyznaczoną do składania CbCR, lub
  • informacji wskazującej, w jakim państwie oraz która jednostka w grupie przekaże CbCR.

Wskazany obowiązek w przypadku roku rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż przed dniem 1 stycznia 2017 r. należy spełnić w ciągu 10 miesięcy od końca tego roku sprawozdawczego.

Przedstawione wyżej obowiązki dotyczą grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody przekroczyły kwotę progową 750 000 000 euro za dany sprawozdawczy rok obrotowy.

Sankcje

Niedopełnienie obowiązków informacyjnych zagrożone będzie sankcją do 1 000 000 PLN, przy czym:

  • za niezłożenie CbCR podmiot odpowiada wyłącznie, jeżeli jest jednostką dominującą lub zostanie wyznaczony przez grupę do składania CbCR,
  • za niezłożenie powiadomienia o podmiocie składającym CbCR odpowiada się zawsze.

Równocześnie wprowadzony zostanie art. 80d KKS zgodnie z którym:

  • osoba działająca w imieniu lub interesie Spółki składająca nieprawdziwą informację dla celów informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy
  • podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa