pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

TP Projekt (patch 2.021)

TLA Kancelaria > TP > TP Projekt (patch 2.021)

Nie tylko najsłynniejsza polska marka na świecie pośpiesznie modyfikuje swój sztandarowy produkt, również MF wraz z nowym rokiem wdrożyło kilka „łatek” dla swojego kluczowego produktu – cen transferowych. Poniżej prezentujemy podsumowanie wprowadzonych zmian: 

 

Transakcje z podmiotami z „rajów podatkowych” 

 • Zmiany mające charakter uszczelniający dla transakcji z tzw. „rajami podatkowymi”; 
 • Rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych na zdarzenia „przychodowe” (do tej pory dokumentowaniu podlegała wypłata należności do podmiotu z „raju podatkowego” a więc generalnie zdarzenia „kosztowe”, pozostaje limit 100 000 PLN); 
 • Obowiązek dokumentacyjny powstanie również, gdy rzeczywisty właściciel należności w rozumieniu CIT ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w „raju podatkowym” (dla tej sytuacji, gdzie bezpośrednim kontrahentem podmiotu nie będzie podmiot z raju podatkowego, limit dokumentacyjny wynosi 500 000 PLN); 
 • Obowiązuje przy tym domniemanie, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w „raju podatkowym”, w sytuacji gdy kontrahent podatnika dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z takim podmiotem (oznacza to, iż podatnicy będą musieli dochować przy tym „należytej staranności” i za każdym razem weryfikować kontrahenta czy nie realizuje transakcji z podmiotem z „raju podatkowego” – niewątpliwie jest to zadanie karkołomne, tym bardziej że limit dokumentacyjny wynosi tylko 500 000 PLN); 
 • Dodatkowy element dokumentacji transakcji z podmiotami z „rajów podatkowych” w postaci uzasadnienia gospodarczego. Elementami tego uzasadnienia będą: 
 • opis okoliczności z których wynika obowiązek dokumentacyjny; 
 • test korzyści („benefit test”), tj. opis spodziewanych korzyści podatkowych oraz innych korzyści ekonomicznych (np. zwiększenie rentowności, wzmocnienie przewagi konkurencyjnej, zwiększenie rozpoznawalności marki etc.). 

 

Bazowa stopa procentowa (nowe obwieszczenie MF) 

 • Przypominamy, iż jednym z warunków zastosowania uproszczenia „safe harbour” (brak szacowania dochodu/straty przez organ oraz brak obowiązku sporządzenia benchmarkingu) jest zastosowanie dla pożyczki oprocentowania zgodnego z obwieszczeniem MF;  
 • Nie uległy zmianie dopuszczalne stopy procentowe (w odniesieniu do złotego wskazano stopę WIBOR 3M, do euro – europejskiego EURIBOR 3M, a dla pozostałych walut – LIBOR 3M odpowiedni dla poszczególnych walut); 
 • Zmieniono wysokości marży w taki sposób, aby maksymalna jej wysokość dla pożyczkobiorców wyniosła 2,30%., jednocześnie pozostawiając minimalną marżę dla pożyczkodawców na dotychczasowym poziomie 2,00%. 

 

Informacja TPR-C (zmiany już dla TP-R za 2020 r.) 

 • Rozbudowanie informacji o restrukturyzacjach (będzie należało wskazać rodzaj restrukturyzacji np. „Restrukturyzacja – Zmiana profilu funkcjonalnego – przejęcie nowych, istotnych funkcji lub zaprzestanie ich wykonywania” oraz informacje czy była dokonywana opłata z tego tytułu); 
 • Możliwość wskazania zastosowania „Analizy zgodności” oraz źródła danych wykorzystanych do jej sporządzenia (poprzednio brak takiej możliwości); 
 • Możliwość wskazania zastosowania kompensaty zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w  sprawie  cen  transferowych („pokrycie” nierynkowego wyniku z jednego roku nadwyżkami z dwóch innych lat, wynik w tych 3 następujących po sobie latach musi być „rynkowy”);  
 • Wskazanie wartości zadłużenia (mi.in. pożyczki, gwarancje) na ostatni dzień roku obrotowego (a nie jak wcześniej średniej arytmetycznej z początku i końca roku); 
 • Wskazanie wartości odsetek naliczonych i należnych (memoriałowo) oraz otrzymanych lub zapłaconych (kasowo) (poprzednio jedynie zapłaconych). 

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa