pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ulga na złe długi w PIT i CIT

TLA Kancelaria > CIT > Ulga na złe długi w PIT i CIT

„Ulga na złe długi” dla wierzyciela:

Generalnie, jeżeli wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności:

 • wierzyciel będzie miał możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności (wynagrodzenia) za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej (na bieżąco),
 • po uregulowaniu wierzytelności, wierzyciel będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania (na bieżąco).

Wierzytelności nie będą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania, jeżeli zostaną zaliczone do KUP na podstawie innych przepisów (np. poprzez rezerwy lub odpisy).

„Ulga na złe długi” dla dłużnika:

Zasadniczo, jeżeli wierzytelność nie zostanie uregulowana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności:

 • dłużnik będzie zobowiązany zwiększyć podstawę opodatkowania o zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów wartość nieuregulowanego wynagrodzenia za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej (na bieżąco),
 • po uregulowaniu wierzytelności, dłużnik będzie miał możliwość zmniejszyć podstawę opodatkowania (na bieżąco).

Inne kluczowe zasady:

 • przepisy stosuje się do transakcji handlowych, z tytułu których przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty (bez względu na termin ich ujęcia),
 • przepisy stosuje się, gdy łącznie:
  • dłużnik nie jest w trakcie postepowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • od daty wystawienia faktury lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata od końca roku kalendarzowego późniejszej z czynności,
  • transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela i dłużnika, których dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce,
 • przepisów nie stosuje się do transakcji handlowych między podmiotami powiązanymi.

Nowe przepisy zmierzają także do eliminacji nadużywania swobody zawierania umów na niekorzyść wierzyciela, w szczególności znajdującego się w asymetrycznej relacji z dłużnikiem będącym dużym przedsiębiorcą. Konsekwencje prawne nowelizacji (w umowach handlowych) zostaną przedstawione w kolejnym wpisie.

Absolwentka studiów magisterskich administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywała w działach księgowości, dzięki czemu zdobyła wiedzę z zakresu rachunkowości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa