pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

VAT 2018 – Split payment

TLA Kancelaria > VAT > VAT 2018 – Split payment

Pod koniec września do Sejmu wpłynął rządowy projekt w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności – split payment, który miałby obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.

 

Mechanizm podzielonej płatności będzie polegać na:

 • dokonaniu przez nabywcę jednego przelewu – przy użyciu komunikatu przelewu,
 • bank (lub skok) będzie dokonywać podziału płatności na kwotę netto i kwotę VAT (i lokować na odrębnych rachunkach bankowych, przy czym dla kwoty VAT będzie dedykowany specjalny rachunek bankowy, dalej zwany rachunkiem VAT).

 

O ile w odniesieniu do kwoty netto podatnik będzie mógł dowolnie dysponować ta kwotą, to w przypadku kwoty VAT (ulokowanej na rachunku VAT) podatnik będzie miał ograniczone możliwości zarządzania, gdyż w odniesieniu do tej kwoty będzie mógł:

 • dokonać zapłaty podatku VAT należnego do urzędu skarbowego.,
 • dokonać zapłaty podatku VAT wynikającego z faktur otrzymanych od swoich kontrahentów,
 • wystąpić z wnioskiem o zwrot środków z rachunku VAT – naczelnik US będzie mieć 60 dni na wydanie postanowienia w tym zakresie (w praktyce będzie to oznaczało przesunięcie środków z rachunku VAT na inny rachunek bankowy podatnika – o ile nie zostanie wydana decyzja odmowna).

 

Założenia projektu:

 • split payment dotyczy transakcji jedynie pomiędzy przedsiębiorcami,
 • nabywca będzie decydować, czy będzie chciał skorzystać z mechanizmu rozdzielonej płatności – nie musi to dotyczyć wszystkich płatności,
 • zapłata przy zastosowaniu split payment będzie mogła być dokonana tylko w polskiej walucie,
 • otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało podpisania dodatkowej umowy oraz nie może wiązać się z dodatkowymi opłatami,
 • środki na rachunku VAT mogą być oprocentowane – zależy to jednak od umowy z bankiem,
 • środki z rachunku VAT nie będą polegać zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczycącego należności innych niż podatek VAT.

 

Zachęty do korzystania ze split payment:

 • możliwość uzyskana szybszego zwrotu VAT – w terminie 25 dni bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków,
 • obniżenie wysokości podatku VAT do zapłaty – jeżeli zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku (wyliczane według wzoru wynikającego z ustawy),
 • brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy oraz brak dodatkowego zobowiązania podatkowego – do wysokości kwoty podatku, która odpowiada płatnościom dokonywanym przy zastosowaniu podzielonej płatności,
 • brak sankcyjnej stawki odsetek – jeśli w danej deklaracji kwota podatku naliczonego wynika z 95% faktur opłaconych przy zastosowaniu podzielonej płatności.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa