pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

„Benchmark Forum – cz. 5” Wytyczne OECD „COVID-19 a TP”

TLA Kancelaria > Benchmark forum > „Benchmark Forum – cz. 5” Wytyczne OECD „COVID-19 a TP”

Pod koniec 2020 r. zostały opublikowane wytyczne OECD dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferoweWytyczne koncentrują się na czterech priorytetowych segmentach: 

 • analiza porównawcza 
 • straty i alokacja kosztów specyficznych dla COVID-19 
 • rządowe programy pomocy;  
 • uprzednie porozumienia cenowe. 

Poniżej prezentujemy pierwszy wpis z cyklu i najważniejsze kwestie dotyczące analiz porównawczych: 

 • Alokacja” ryzyk (w tym strat) związanych wpływem pandemii COVID-19 powinna zostać dokonana zgodnie z profilami funkcjonalnymi poszczególnych podmiotów powiązanych; 
 • Z uwagi na fakt, iż dla wielu podmiotów/rodzajów działalności dane porównawcze będą dostępne dopiero pod koniec 2021 r., koniecznym będzie „poradzenie” sobie z brakiem dostępnych danych – OECD podsunęło w tej kwestii kilka możliwych rozwiązań: 
 • wykorzystanie źród informacji wspierających sporządzenie/zaktualizowanie analizy porównawczej (m.in. analiza zmian wielkości sprzedaży, analiza wielkości ponoszonych „nadzwyczajnych” kosztów, analiza wielkości rządowego wsparcia, wskaźniki branżowe, analiza poprzednich okresów recesji); 
 • porównanie budżetowanych wyników do wyników rzeczywistych osiągniętych w okresie COVID-19; 
 • zwrócenie uwagi na odniesienie warunków transakcji kontrolowanych do transakcji niekontrolowanych realizowanych w okresie COVID-19 (porównanie „wewnętrzne”); 
 • Nie należy opierać analiz porównawczych wyłącznie na informacjach finansowych z kryzysu finansowego 2008/2009; 
 • Z uwagi na różnice np. w pomocy rządowej i warunkach lockdownu, podatnicy sporządzając lub aktualizując analizy porównawcze powinni położyć nacisk na kryterium geograficzne (czyli np. porównanie podmiotów wyłącznie z rynku polskiego); 
 • Przy przeprowadzaniu analizy porównawczej za rok 2020 właściwe może być uwzględnienie danych podmiotów ponoszących straty (nie należy odrzucać podmiotów wyłącznie na tej podstawie, że poniosły straty w okresach dotkniętych pandemią), niemniej co istotne podmioty „rutynowe” generalnie nie powinny ponosić długoterminowych strat (nie jest wykluczone jednak aby podmioty o „ograniczonym ryzyku” nie mogły ponieść krótkookresowej straty); 
 • Podmioty powiązane mogą udzielać wsparcia finansowego (np. tymczasowe obniżenie cen) swoim powiązanym dostawcom celem ich „przetrwania” (wsparcie uzasadnienia dla zmiany warunków transakcji);   

 

Opublikowane wytyczne nie dają gotowych odpowiedzi, niemniej zawierają pewne wskazówki co może pomóc „zarządzić” analizą porównawczą za 2020 r.  

 

Naszym zdaniem, w sytuacji braku możliwości dokonania porównania „wewnętrznego” lub braku aktualnych danych zewnętrznych, możliwymi do wykonania „ruchami” mogą być m.in. następujące czynności: 

 • Oparcie się tymczasowo na istniejącym benchmarkingu i odpowiednie „uwiarygodnienie”, że odchylenia od danych budżetowych są spowodowane czynnikami „niepowiązanymi”, a następnie sporządzenie nowego benchmarkingu gdy dane już będą dostępne; 
 • Tymczasowe „skorygowanie” wyników posiadanego benchmarkingu o „rzetelne” dane branżowe (np. spadek rentowności w branży), a następnie sporządzenie nowej analizy gdy dane będą już dostępne; 
 • Przyrzeczenie” na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP, że ewentualny nierentowny wynik za 2020 r. zostanie „zrekompensowany” nadwyżkami w kolejnych dwóch latach. 

 

Jedno jest pewne – przed podatnikami nie lada wyzwanie.  

Absolwentka studiów magisterskich administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywała w działach księgowości, dzięki czemu zdobyła wiedzę z zakresu rachunkowości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa