pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiana PIT – Limit dla 50-procentowych kosztów zryczałtowanych

TLA Kancelaria > Inne > Zmiana PIT – Limit dla 50-procentowych kosztów zryczałtowanych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, która czeka już tylko na podpis prezydenta, ograniczeniu ulegnie prawo podatników do stosowania 50-procentowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, między innymi z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z dodanym do art. 22 ustawy o PIT ust. 9a, wysokość kosztów zryczałtowanych będzie limitowana do kwoty stanowiącej połowę górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

Warto przy tym podkreślić, że z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, 50-procentowe koszty uzyskania przychodu oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Powyższe oznacza, że w praktyce w wyniku nowelizacji ustawy (o ile zostanie podpisana przez prezydenta):

  • twórca będzie mógł potrącić zryczałtowane 50-procentowe koszty uzyskania przychodu do kwoty 42.764 zł;
  • co przykładowo oznaczać będzie, że w przypadku pracownika, który 80% czasu pracy spędza na pracę twórczą, wprowadzony od 1 stycznia 2013 r. limit znajdzie zastosowanie dopiero w odniesieniu do wynagrodzeń brutto w kwocie miesięcznej około 10.000 PLN.

Zaznaczyć zatem trzeba, że planowana zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie do twórców osiągających relatywnie wysokie wynagrodzenie za swoją pracę. Powyższe więc oznacza, że znowelizowane przepisy nie powinny w znacznym stopniu ograniczyć możliwości zastosowania przez podmioty gospodarcze optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem 50-procentowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

stawki diet w podróżach służbowych 2023
Nowe stawki diet w podróżach służbowych  
28 września 2022
Podatek od nieruchomości
Jak ustalić wysokość w świetle – kolejne wątpliwości w podatku od nieruchomości
22 września 2022
Przetwarzanie danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń lub obrony praw administratora
20 września 2022

Archiwa