+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiana proporcji udziałów w zysku bez konsekwencji podatkowych “wstecz”

TLA Kancelaria > Inne > Zmiana proporcji udziałów w zysku bez konsekwencji podatkowych “wstecz”

Wyrok NSA z 10 sierpnia 2018 dotyczył sprawy spółki osobowej, w której proporcja udziału wspólnika w zysku spółki miała być zmieniana w ciągu roku, a także po jego zakończeniu.

Wspólnikowi miały być wypłacane zaliczki na zysk, a po zakończeniu roku, w przypadku gdyby ostateczna proporcja przewidywała dla wspólnika wyższy udział w zysku, otrzymałby on od spółki wypłatę w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanymi zaliczkami a zyskiem przyznanym zgodnie z ostateczną proporcją.

Fiskus stwierdził, że w wyniku zmiany wysokości udziału w zysku spółki po zakończeniu roku (w odniesieniu do całego roku podatkowego):

  • nie wystąpi obowiązek korygowania przez wspólnika zaliczek na PIT za miniony rok podatkowy, ponieważ z upływem roku podatkowego zaliczki stracą byt prawny, przekształcając się w zobowiązanie podatkowe,
  • naliczone zostaną odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek w należytej wysokości.

Zarówno WSA jak i NSA przyznały rację podatnikowi uznając, że nie może być mowy o powstaniu zaległości podatkowej, jeżeli podatnik odprowadzał zaliczki obliczone na podstawie obowiązującej w danym momencie proporcji, bowiem

  • Nie ma podstaw, aby wskutek późniejszych zdarzeń (przyjęcia ostatecznej proporcji) uznać z mocą wsteczną, że zaliczki, które w dniu odprowadzania były obliczone i uiszczone prawidłowo, uznać za opłacone nie w pełnej wysokości.

Related Posts

Najnowsze wpisy

KSeF – projekt przepisów potwierdza wprowadzenie zmian od 1.01.2024 
2 grudnia 2022
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?  
1 grudnia 2022
Pomoc dla sektora energochłonnego – koncepcja pomocy  
23 listopada 2022

Archiwa