pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiany podatkowe 2019. TP – jak udokumentować rok 2018?

TLA Kancelaria > TP > Zmiany podatkowe 2019. TP – jak udokumentować rok 2018?

Zgodnie z przepisem przejściowym, odnoszącym się do wprowadzanych zmian w TP, podatnicy będą mogli stosować „nowe” przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych (generalnie odnoszące się do transakcji realizowanych od roku podatkowego 2019):

 • już do transakcji realizowanych w roku podatkowym 2018, ale w przypadku takiego wyboru
 • znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji realizowanych w tym roku (brak możliwości „wybiórczego” zastosowania).

Zaznaczamy przy tym, iż możliwość wyboru regulacji odnosi się wyłącznie do przepisów dotyczących sporządzania dokumentacji oraz definicji powiązań, nie obejmując swym zakresem np. kwestii szacowania dochodu, korekt cen transferowych czy stosowania „safe harbour” do niektórych rodzajów transakcji.

Poniżej prezentujemy najważniejsze plusy i minusy towarzyszące wyborowi „nowych” regulacji w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych dla roku podatkowego 2018 r. 

Plusy  

 1. wyższe progi wartości transakcji (10 mln zł netto dla transakcji towarowych i finansowych, 2 mln zł netto dla transakcji usługowych oraz pozostałych transakcji) ustalane dla transakcji „jednorodnych” (tutaj rozumienie podobne do obecnych transakcji „jednego rodzaju”);
 2. brak obowiązku dokumentacji (local file i benchmarking) dla transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami, łącznie spełniającymi poniższe kryteria:
  • siedziba w Polsce;
  • brak realizacji straty w dokumentowanym roku;
  • brak korzystania ze zwolnienia przedmiotowego („SSE” i decyzja o wsparciu nowych inwestycji – „PSI”);
  • brak korzystania ze zwolnienia podmiotowego z art. 6 ustawy o CIT;
 3. doprecyzowanie obowiązku dołączenia Master File i kręgu objętych nim podmiotów (dołączają podmioty konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:
  • dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
  • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln zł lub jej równowartość
 4. dłuższy termin na sporządzenie Master File (do końca 12 m-ca po zakończeniu roku obrotowego);

Minusy

 1. odpowiedzialność członków zarządu również za „rynkowość transakcji” (zachęcamy do zapoznania się z naszym alertem w tym zakresie);
 2. „rozmycie” definicji podmiotów powiązanych i w efekcie rozszerzenie ich kręgu (enigmatyczne stwierdzenie, iż podmiotem powiązanym jest również osoba fizyczna mająca wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub j.o.n.o.p);
 3. obowiązek dokumentacyjny również dla podmiotów osiągających przychody ≤ 2mln EUR (likwidacja progu przychodów lub kosztów 2 mln EUR);
 4. obowiązek sporządzenia benchmarkingu dla każdej transakcji podlegającej dokumentacji (likwidacja progu przychodów lub kosztów 10 mln EUR).

Naszym zdaniem ocena korzyści płynących z wyboru obecnych lub nowych regulacji jest kwestią indywidualną. W związku z tym rekomendujemy Państwu dokonanie analizy portfolio realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi pod kątem obowiązków dokumentacyjnych na gruncie obecnych i „nowych” regulacji, w celu dokonania „właściwego” wyboru.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa