pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiany podatkowe 2019 – cz. II. TP – „nierynkowość” transakcji uderzy w członków zarządu

TLA Kancelaria > TP > Zmiany podatkowe 2019 – cz. II. TP – „nierynkowość” transakcji uderzy w członków zarządu

Zgodnie z wprowadzanymi zmianami w zakresie cen transferowych, w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:

 • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;
 • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Wskazane oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy
o rachunkowości (generalnie członek zarządu albo członkowie zarządu, gdy zarząd jest wieloosobowy), przy czym:

 • oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji
  w przypadku, gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki;
 • nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Co to oznacza dla członków zarządu?

Zgodnie z wprowadzaną regulacją do KKS, kto wbrew obowiązkowi:

 • nie składa właściwemu organowi podatkowemu wskazanego oświadczenia
 • albo składa to oświadczenie po terminie lub poświadcza w nim informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym (w naszej ocenie literalne brzmienie regulacji wskazuje, iż dotyczy ona również sytuacji gdy członek zarządu oświadczy o rynkowości transakcji a organ w późniejszym etapie zakwestionuje te rozliczenia),
 • podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (czyli do 21 600 000 zł w 2019 r.)
 • a w wypadku mniejszej wagi podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (czyli do 45 000 zł w 2019 r.)

W naszej ocenie brzmienie wskazanych regulacji jest mocno kontrowersyjne – w praktyce zakwestionowanie benchmarkingu przez organ (często organy przeprowadzają benchmarkingi zgodnie ze swoją „sztuką” i przy kwestionowaniu analiz podatników nie uwzględniają przedstawianych przez nich argumentów) może skutkować nałożeniem kary z KKS na członka/ów zarządu.

I JESZCZE JEDNA WAŻNA KWESTIA: Konieczność podpisania takiego oświadczenia w wielu przypadkach zmieni także sposób pozyskiwania danych przez polskie podmioty z Grupy. Powinno zakończyć to odpowiedzi z Grupy, iż Grupa posiada dokumenty lub kalkulacje, ale pokaże je jak będzie kontrola podatkowa. Po nowelizacji przepisów każdy członek zarządu powinien zbierać wszystkie istotne dane oraz mieć je również przeanalizowane i zweryfikowane pod kątem rozliczeń rynkowych.

Od kiedy obowiązuje?

Generalnie wskazane regulacje dotyczą oświadczeń składanych za dokumentacje dotyczące transakcji realizowanych od roku obrotowego 2019. (czyli składanych do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego 2019 – co do zasady do 20 września 2020). Należy jednak zwrócić uwagę, iż:

 • wprowadzane regulacje dopuszczają stosowanie przez podatników „nowych” przepisów w zakresie dokumentacji (w tym dotyczących oświadczeń) już do transakcji realizowanych w 2018 r. (podatnik może dokonać wyboru czy „korzystniejsze” są dla niego regulacje obecne czy te wchodzące w życie 1 stycznia 2019 r.);
 • w związku z tym podatnik powinien uwzględnić, iż przy wyborze „nowych” przepisów do transakcji realizowanych w 2018 r., tak naprawdę „przyspieszy” o rok odpowiedzialność członków zarządu za „rynkowość” transakcji.

W kolejnym alercie dotyczącym zmian w zakresie cen transferowych zaprezentujemy plusy i minusy związane wyborem dokumentowania transakcji na podstawie obecnych oraz nowych regulacji.

Od 2017 r. doradca podatkowy nr wpisu 13149, absolwent Administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa